Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 289/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-17 Data przetargu: 2019-09-25
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności od 10 - 16 ton dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, Ruch Zofiówka, Ruch Jastrzębie
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 41 kB
Zał. nr 2 - Oświadczenia Oferenta 36 kB
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 80 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobo 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
289 R WZP 19 wyniki 12 kB