Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 284/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-10-01
Data otwarcia ofert: 2019-09-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowa wymiana krzeseł szybowych na poziomach 713m i 838m oraz elementów zbrojenia rząpia szybu III KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia wraz z dostawą materiałów.
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 45 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 45 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia oferenta 36 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowią 17 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
Zał. nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 222 kB
Informacja - RODO 17 kB
284 R WZP 19 wyniki 11 kB