Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 268/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10 Data przetargu: 2019-10-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja instalacji do odwadniania odpadów flotacyjnych w ZPMW KWK Borynia-Zofiówka-JastrzębieRuch Borynia - opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych oraz zabudowa i uruchomienie urządzeń pochodzących ze zlikwidowanej kopalni Krupiński
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1. Formularz ofertowy 44 kB
zał. 2. Oświadczenia Oferenta 45 kB
zał. 3. Specyfikacja techniczna 73 kB
zał. 4. Istotne Postanowienia Umowy 134 kB
zał. 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
zał. 6. Cennik KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębe Ruch Borynia 222 kB
zał. 8. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Informacja o modyfikacji zapisów ogloszenia o aukcji 268RWZP19 32 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 18.09.2019 50 kB
zał. 3 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 73 kB
zał. 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 134 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 23.09.2019 32 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 25.09.2019 31 kB