Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Roboty budowlane Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Roboty budowlane - nr 1.Roboty górnicze w tym drążenie w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]