Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 104-1/A/21 Data publikacji: 2021-01-05 Data przetargu: 2021-01-20
Data otwarcia ofert: 2021-01-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Części zamienne do tam wentylacyjnych T-350 i TSP-S x W. UWAGA! Przesunięto termin aukcji na dzień 20.01.2021 r. godzina 9:00
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 104 71 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 39 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 112/A/21 Data publikacji: 2021-01-05 Data przetargu: 2021-01-18
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Płytki bazaltowe, mata trudnościeralna
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 112 381 kB
Pakiet nr 1 375 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 257 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 363 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Znak sprawy: 110/A/21 Data publikacji: 2021-01-05 Data przetargu: 2021-01-18
Data otwarcia ofert: 2021-01-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Zawiesia linowe 1S (pętla-pętla) wg PN-EN 13411-2+A1
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 110 385 kB
Pakiet 1 187 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 254 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 364 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Znak sprawy: 718/A/20 Data publikacji: 2021-01-05 Data przetargu: 2021-01-15
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: haki kablowe nierdzewne 4-ramienne wg rysunków
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie aukcji 718 200 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 159 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 140 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 299 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 362 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 105/A/21 Data publikacji: 2021-01-04 Data przetargu: 2021-01-20
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Kompletna obudowa przeciwwybuchowa przepustu tamowego zamykana od strony dojścia !! UWAGA !! Przesunięto termin aukcji na dzień 20.01.2021 r.
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 105 388 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet nr 1 383 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 364 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 274 kB
Znak sprawy: 108/A/21 Data publikacji: 2021-01-04 Data przetargu: 2021-01-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: rury b/szwu kołnierzowe preizolowane DN100 PN40 L-6000 z wkładką polietylenową kołnierze luźne lub wkładką równoważną
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 108 59 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn/ 32 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 43 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 28 kB