Wtorek, 18 czerwiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
[Portal Dostawcy JSW S.A.]

Tworzenie nowego has�ż�a

W celu utworzenia nowego hasła należy podać login i adres e-mail, wpisać tekst z obrazka oraz kliknąć w przycisk „wyślij”.

UWAGA!
Najczęściej loginem jest NIP Państwa firmy – należy wpisać wszystkie cyfry łącznie, bez spacji.
Jako e-mail należy podać jeden z adresów e-mail, na które Portal Dostawcy wysyła informacje o opublikowaniu zamówienia w Portalu.
Podaj login
Podaj e-mail
Wpisz tekst z obrazka
Na podany powyżej adres e-mail zostanie przesłany link do strony internetowej, gdzie będzie możliwość wygenerowania hasła i zalogowania do Portalu Dostawcy.

E-mail powinien wpłynąć do 15 minut. Na stronie umożliwiającej utworzenie nowego hasła są określone zastrzeżenia co do znaków jakie powinny znaleźć się w haśle. Prawidłowe hasło musi mieć od 8 do 15 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą, cyfrę oraz znak specjalny, nie może natomiast zawierać znaków cudzysłowia, apostrofu ani znaków: '|', '/', '\'.