Piątek, 08 grudzień 2023
Użytkownik: ANONIMOWY
[Portal Dostawcy JSW S.A.]

UWAGA!

Magazyn przy Ruchu Knurów - zmiana organizacji ruchu
13.07.2023 09:30:43

Magazyn przy Ruchu Knurów - od dnia 15.07.2023 r. do odwołania zmiana organizacji ruchu ze względu na remont wiaduktu, zostaje wprowadzony ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną.

Informacja dot. klauzul waloryzacyjnych (w związku z aktualizacją Ustawy PZP)
26.04.2023 08:13:44

ZWP JSW S.A. informuje, że w związku z nowelizacją ustawy PZP nakładającą obowiązek wprowadzania do umów klauzul waloryzacyjnych utworzony został adres mailowy do obsługi zapytań i informacji o wyliczeniach waloryzacji.
Wszelką korespondencję prowadzoną w zakresie waloryzacji cen, w zawartych z ZWP JSW S.A. na podstawie Prawa zamówień Publicznych umowach, należy kierować na adres: [email protected]