Czwartek, 18 lipiec 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
[Portal Dostawcy JSW S.A.]

UWAGA!

Przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich
08.07.2024 13:20:12

Uwaga! 

W celu prawidłowej identyfikacji, przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich należy opisywać numerem zamówienia, w ramach którego dostawa jest realizowana.


Informacja dot. klauzul waloryzacyjnych (w związku z aktualizacją Ustawy PZP)
26.04.2023 08:13:44

ZWP JSW S.A. informuje, że w związku z nowelizacją ustawy PZP nakładającą obowiązek wprowadzania do umów klauzul waloryzacyjnych utworzony został adres mailowy do obsługi zapytań i informacji o wyliczeniach waloryzacji.
Wszelką korespondencję prowadzoną w zakresie waloryzacji cen, w zawartych z ZWP JSW S.A. na podstawie Prawa zamówień Publicznych umowach, należy kierować na adres: [email protected]