Kontakt dla inwestorów

Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Giełdowych

Izabela Tokarz
tel. +48 22 222 17 50
e-mail: itokarz@remove-this.jsw.pl

Zespół Relacji Inwestorskich

Paweł Warzecha
tel. +48 32 756 44 25
e-mail: pwarzecha@remove-this.jsw.pl

Beata Jasielska - Śliwka
tel. +48 32 756 44 27
e-mail: bsliwka@jsw.pl

Katarzyna Girej - Milewska 
tel. +48 32 756 44 34
e-mail: kmilewska@remove-this.jsw.pl

e-mail: relacje@remove-this.jsw.pl