Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 32 756 4113
Fax: +48 32 476 2671
e-mail: jsw@remove-this.jsw.pl


Telefon
p.o. Prezesa Zarządu Daniel Ozon +48 32 756 4600
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Jolanta Gruszka +48 32 756 4640
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Robert Ostrowski +48 32 756 4670
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych +48 32 756 4610
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej Artur Wojtków +48 32 756 4645

Ważniejsze telefony


Telefon
Informacja telefoniczna +48 32 756 4113
Pion Prezesa Zarządu Telefon
Dyrektor Biura Organizacji i Zarządzania Zbigniew Rawiński +48 32 756 4602
Dyrektor Biura Komunikacji i PR - Rzecznik Prasowy Katarzyna Jabłońska - Bajer +48 32 756 4454
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Piotr Kiliszek +48 32 756 4309
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Krzysztof Bieleń +48 32 756 4642
Dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Szynal +48 32 756 4607
Zastępca Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Adam Milewski +48 32 756 4617
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Małgorzata Karpiel +48 32 756 4406
Pion Handlu Telefon
Dyrektor Biura Handlu Mariusz Drapała +48 32 756 4622
Dyrektor Biura Spedycji Bogusława Brzozowska +48 32 756 4633
Pion Techniczny Telefon
Pełnomocnik Zarządu ds. Technicznych Artur Dyczko +48 32 756 4610
Dyrektor Biura Produkcji Augustyn Holeksa +48 32 756 4612
Dyrektor Biura Inwestycji, Strategii i Rozwoju Kopalń Jacek Plutecki +48 32 756 4613
Pion Ekonomiczny Telefon
Główny Księgowy JSW S.A. Dariusz Bernacki +48 32 756 4672
Dyrektor Biura Finansów Maciej Gierat +48 32 756 4632
Dyrektor Biura Controllingu Elżbieta Królikowska +48 32 756 4373
Dyrektor Biura Relacji Giełdowych Artur Tarnowski +48 22 222 1750
Pion Pracy i Polityki Społecznej Telefon
Dyrektor Biura Pracy, Polityki Społecznej i Zarządzania Mieniem Roman Getler +48 32 756 4609
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Andrzej Sobczak +48 32 756 4646