Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plRelacje inwestorskiepl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Wed, 10 Aug 2022 13:33:18 +0200Wed, 10 Aug 2022 13:33:18 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3081Thu, 24 Jun 2021 08:02:39 +0200Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.W związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZ.Transmisja online rozpocznie się wraz ze startem ZWZ planowanym na godzinę 10:00 i będzie dostępna pod adresem: JSW ZWZ

Nagranie transmisji wideo z ZWZ będzie dostępne na stronie internetowej spółki w zakładce: Walne Zgromadzenie

]]>
Relacje inwestorskie - wspólne
news-2710Wed, 27 May 2020 14:01:50 +0200Grupa JSW publikuje raport zrównoważonego rozwoju oraz raport zintegrowany za rok 2019Grupa JSW od kilku już lat regularnie upublicznia informacje dotyczące wyników niefinansowych, tj. efektów działań w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu zarządczego. Tegoroczne raporty przygotowane zostały w oparciu o międzynarodowe wskaźniki GRI Standards. Przygotowanie szczegółowych raportów wykracza poza wymogi prawne związane z obowiązkiem publikowania  informacji niefinansowych w ramach sprawozdań rocznych.  Publikacja raportu CSR w formie papierowej czy raportu zintegrowanego w formie online pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. O informacje pozafinansowe  pytają nie tylko  przedstawiciele  krajowego rynku kapitałowego, ale również przedstawiciele zagranicznych  instytucji finansowych. Egzemplarze pierwszej edycji raportu zrównoważonego za rok 2017 trafiły chociażby do Australii. Zarówno raport CSR, jak i raport zintegrowany stają się źródłem kompleksowej wiedzy na temat Grupy JSW i podejmowanych przez nią decyzji, dlatego są chętnie czytane nie tylko przez analityków giełdowych, ale również przez potencjalnych partnerów biznesowych. Wysokiej jakości raportowanie kwestii niefinansowych wpływa na ocenę spółki oraz Grupy JSW przez rynek.

– Cieszę się, że Grupa JSW odbierana jest przez otoczenie jako solidnie i rzetelnie informująca o wszelkich, czyli również niefinansowych aspektach swojej działalności. Mam nadzieję, że kolejny raport jedynie utwierdzi czytelników w takiej opinii. Zapraszam zatem do lektury, która może stać się ciekawa nie tylko dla analityków rynku kapitałowego, ale dla bardzo szerokiego grona naszych interesariuszy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW.

Analitycy firmy Sustainalytics, która w ramach współpracy z warszawską  GPW przeprowadza audyty w związku z publikowanym indeksem WIG-ESG, oceniając JSW, podkreślili w swoim kilkudziesięciostronicowym raporcie analitycznym sporządzonym w ubiegłym roku rzetelność raportowania niefinansowego Grupy JSW. Wystawili wysokie oceny m.in. systemowi zarządzania środowiskowego spółki czy systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Udział JSW w indeksie WIG-ESG otwiera drogę do pozyskania kapitału funduszy, kierujących się w swojej polityce inwestycyjnej  szeroko pojętymi wartościami z zakresu ładu korporacyjnego, środowiska oraz społecznej odpowiedzialności, a udział  aktywów zarządzanych w oparciu o politykę ESG w całości aktywów na świecie stale rośnie – dodaje Krzysztof Solus, dyrektor Biura Relacji Giełdowych.

]]>
Odpowiedzialny biznes - wspólneRelacje inwestorskie - wspólne
news-2369Tue, 02 Jul 2019 07:00:00 +0200Transmisja wznowionych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.W związku ze wznowieniem w dniu 3 lipca 2019 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZTransmisja online  rozpocznie się wraz ze startem wznowionych obrad ZWZ planowanym na godzinę 13:00 i będzie dostępna pod adresem: JSW ZWZ

Nagranie transmisji wideo z ZWZ będzie dostępne na stronie internetowej spółki w zakładce: Walne Zgromadzenie

]]>
Relacje inwestorskieRelacje inwestorskie - wspólne
news-2242Wed, 03 Apr 2019 08:28:55 +0200Transmisja wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.W związku ze wznowieniem w dniu 3 kwietnia 2019 roku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("NWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad NWZ.Transmisja online  rozpocznie się wraz ze startem wznowionych obrad NWZ planowanym na godzinę 11:00 i będzie dostępna pod adresem: JSW NWZ

Nagranie transmisji wideo z NWZ będzie dostępne na stronie internetowej spółki w zakładce: <link relacje-inwestorskie lad-korporacyjny walne-zgromadzenie walne-zgromadzenie-2019>Walne Zgromadzenie

]]>
Relacje inwestorskie - wspólne
news-2229Wed, 20 Mar 2019 11:05:16 +0100Transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.W związku ze zwołaniem na dzień 21 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("NWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad NWZTransmisja online  rozpocznie się wraz ze startem NWZ planowanym na godzinę 11:00 i będzie dostępna pod adresem: JSW NWZ

Nagranie transmisji wideo z NWZ będzie dostępne na stronie internetowej spółki w zakładce: <link relacje-inwestorskie lad-korporacyjny walne-zgromadzenie walne-zgromadzenie-2019>Walne Zgromadzenie

]]>
Relacje inwestorskie - wspólne