Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plAktualnościpl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Mon, 20 May 2019 14:57:54 +0200Mon, 20 May 2019 14:57:54 +0200TYPO3 EXT:newsnews-2314Mon, 20 May 2019 14:49:51 +0200Mobilna Ambasada ruszyła w Jastrzębiu–Zdroju /media/wydarzenia/artykul/mobilna-ambasada-ruszyla-w-jastrzebiu-zdroju/To była podwójna uroczystość. Podczas mszy świętej w jastrzębskim Kościele „Na Górce” ruszyła Mobilna Ambasada Laudato Si’, a Fundacja JSW ogłosiła oficjalne rozpoczęcie działalności. Mobilna Ambasada promuje działalność proekologiczną zgodną z nauczaniem Kościoła Katolickiego. To elektryczny autobus Mercedes Benz/ Automet, który został użyczony Caritas Polska przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Prezes zarządu JSW Daniel Ozon przekazał symboliczny akt własności autobusu elektrycznego w październiku zeszłego roku. Teraz pojazd zawitał na Śląsk, gdzie będzie podróżować po parafiach promując wśród mieszkańców proekologiczne postawy pod hasłem „Ekologicznego Przebudzenia” – nawiązując do papieskiej encykliki Laudato Si’. ­– Nasze czasy stawiają nas przed problemem ratowania środowiska naturalnego, które człowiek w imię cywilizacji zniszczył i naraził. Nagle jakbyśmy się obudzili, że woda zatruta, powietrze, którym oddychamy jest zatrute, a ziemia, która nas karmi także jest zatruta – mówił podczas mszy św. inaugurującej akcję ks. prałat Bernard Czernecki. – W imię cywilizacji, zupełnie resztką odpowiedzialności i instynktu samozachowawczego staramy się zachować środowisko naturalne, a właściwie trzeba je odrestaurowywać, bo śmierć tego środowiska jest naszą śmiercią. Metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc skierował do uczestnikówuroczystości list, który został odczytany podczas niedzielnej mszy: – Podjęta przez was inicjatywa to bardzo ważny krok w kierunku konkretnego działania zwiększającego świadomość społeczeństwa w obliczu degradacji środowiska naturalnego. Wasza inicjatywa o nazwie Mobilna Ambasada Laudato Si’ to wspólnotowa mobilizacja, aby uczynić ekologiczny rachunek sumienia.

Mobilna Ambasada przez kilka najbliższych tygodni będzie odwiedzać kolejne parafie w regionie. JSW wpisuje się w jej proekologiczną działalność realizując wiele projektów, które mają na celu m.in. zmniejszenie ilości odpadów, także tych, które są emitowane do atmosfery jako gazy cieplarniane. Według planów, za 3 lata JSW będzie samowystarczalna energetycznie, dzięki energii produkowanej z gazu koksowniczego i metanu. Trwa też rozbudowa floty samochodów elektrycznych i produkcja energii z fotowoltaiki. Główny produkt Grupy Kapitałowej JSW czyli węgiel koksowy jest też niezbędny przy produkcji samochodów elektrycznych czy wiatraków. – Nasza odpowiedzialność jako spółki giełdowej, która jest z tą ziemią silnie związana, nie jest tylko przed akcjonariuszami, bankami, kontrahentami czy pracownikami, ale też przed społecznością lokalną, którą chcemy wspierać – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. – To jest także odpowiedzialność za środowisko i przed naszymi potomnymi.

Dowodem na ekologiczne zaangażowanie Grupy Kapitałowej jest założenie Fundacji JSW, która w swoich celach ma m.in. wspieranie ekologii. Podczas niedzielnej uroczystości Fundacja oficjalnie zainaugurowała działalność. Będzie miała za zadanie także wspieranie samorządów, zwłaszcza tych, na których terenie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność. 

]]>
news-2312Mon, 20 May 2019 13:33:26 +0200JSW kupiła większościowy pakiet akcji PBSz/media/wydarzenia/artykul/jsw-kupila-wiekszosciowy-pakiet-akcji-pbsz/Dziś (20 maja) w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z firmą Primetech (Grupa Kapitałowa FAMUR) umowę zakupu 95,01 procent akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Cena pakietu akcji zakupionego przez JSW wynosi 204 mln zł. Historia transakcji sięga lipca 2018 roku, kiedy strony uzgodniły jej  podstawowe warunki. 3 kwietnia 2019 roku Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.

- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni naszą Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych - powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

JSW potrzebuje PBSz między innymi do pogłębiania już istniejących szybów oraz zintensyfikowania robót chodnikowych. Kopalnie JSW muszą pogłębić osiem szybów a trzy wydrążyć całkowicie od nowa. Przedsiębiorstwo wesprze zakłady Spółki także w drążeniu wyrobisk korytarzowych uzupełniając pracę firm zewnętrznych. Należy pamiętać, że w kopalniach JSW rocznie wykonywanych jest 70 km  chodników.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma unikatowe na polskim rynku kompetencje w zakresie projektowania i budowy szybów. Spółka z sukcesami realizuje złożone projekty dla polskiego górnictwa, współpracując aktywnie z Grupą Kapitałową JSW. Wyspecjalizowana kadra Przedsiębiorstwa, która stanowi ponad 1000 pracowników, pomoże JSW w realizacji strategii na lata 2018-2030.

]]>
news-2311Mon, 20 May 2019 12:40:22 +0200Wielki Piknik Naukowy /media/wydarzenia/artykul/wielki-piknik-naukowy/Kilkanaście warsztatów i pokazów naukowych z szaloną ekipą naukowców Pana Korka, gry, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji. To wszystko podczas Wielkiego Pikniku Naukowego Kopalni Wiedzy JSW, jaki zorganizowano w sobotę przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wykorzystując swoją wyobraźnię najmłodsi własnoręcznie tworzyli grafikę na ekologicznych torbach płóciennych oraz przypinki i magnesy na lodówkę własnego pomysłu. Ponadto wykonywali papier czerpany z odpadów, karmniki dla ptaków, biżuterię recyklingową, portfele z kartonów po mleku i sokach, zabawki upcyclingowe i wiele innych. Taka forma zabawy i spędzenia wolnego czasu bardzo spodobała się młodym uczestnikom warsztatów. ­– Prawie wszystko już zobaczyłem i bardzo mi się tu podoba, a najbardziej to, że sam według własnego projektu mogłem wykonać torbę – mówi z uśmiechem 9-letni Krzyś, który na piknik przyjechał z mamą: - Dzieci mogą się nauczyć wielu pożytecznych rzeczy w formie zabawy. To jest coś, czego w domu nie zapewnimy, a tutaj wśród naukowców i innych dzieci przynosi to bardzo fajne efekty – uważa pani Katarzyna z Rudy Śląskiej.

Przez parking Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na którym zorganizowano piknik, przewinęło się ponad 4500 tysiąca dzieci i dorosłych. Bez względu na wiek, każdy z wypiekami na twarzy oglądał eksperymenty i pokazy szalonych naukowców. Największe emocje wzbudziło łoże fakira, wielki wybuch beczki z kolorowymi piłeczkami oraz budowa rakiety. – Z dziećmi budujemy rakietę ze zwykłych butelek po wodzie, pompujemy specjalne paliwo rakietowe czyli DHMO monotlenek diwodoru (nazwa chemiczna wody - przyp. red.) i strzelamy ze specjalnie skonstruowanej wyrzutni. Wygląda to bardzo efektownie – wyjaśnia Mateusz Hosumbek, naukowiec z Kopalni Wiedzy JSW.

Na placu parkingowym zainstalowano 20 interaktywnych stanowisk wystawy „Park praw fizyki i natury” takich jak: rowerki – generatory prądu, peryskop, model telegrafu, złudzenia optyczne, kalejdoskop i inne. Dodatkowo przygotowano sekcję 18 zagadek logicznych, które – patrząc po czasie spędzanym przy każdym stanowisku - nie należały do najłatwiejszych. Dla najmłodszych uczestników przygotowano kącik z drewnianymi zabawkami i setkami klocków dużych i małych, były też liczne animacje ruchowe i taneczne oraz mnóstwo konkursów. – Na naszym pikniku uczymy się poprzez zabawę. Stanowiska dotyczą poszczególnych dziedzin wiedzy, ale głównie nauk ścisłych, fizyki i chemii. Atrakcje dostosowaliśmy do każdego wieku – mówi Agnieszka Barzycka, kierownik zespołu CSR w JSW.

Podczas pikniku zainaugurowano także Wielki Konkurs Kopalni Wiedzy JSW organizowany przy współpracy i na łamach National Geographic Kids, który będzie realizowany do końca 2019 roku w społeczności lokalnej, ale także na obszarze całej Polski.

Kopalnia Wiedzy JSW to projekt Zespołu CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jego celem – zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią wypracowaną w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - jest edukacja, głównie w przedmiotach ścisłych i szeroko pojętej ekologii, ale nie tylko: naukowcy prowadzący warsztaty chcą zarażać dzieci pasją poznawania świata, jego doświadczania i odkrywania nowych zainteresowań.

]]>
news-2310Mon, 20 May 2019 07:30:08 +0200Posiedzenie Rady Fundacji JSW/media/wydarzenia/artykul/posiedzenie-rady-fundacji-jsw/13 maja 2019 roku w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się posiedzenie Rady Fundacji JSW na którym przedstawiono główne obszary działalności Fundacji, jakimi są: kultura i tradycja, wypoczynek i rekreacja, nauka i edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.Powyższe obszary są zgodne z zakresem celów ujętych w Statucie Fundacji JSW, który jest fundamentalnym dokumentem działalności Fundacji.

Fundacja JSW prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną na terenie 16 Gmin Górniczych, obciążonych uciążliwością z tytułu działalności zakładów Grupy Kapitałowej JSW, tj.: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Świerklany, Pawłowice, Suszec, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Knurów, Pilchowice, Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Radlin, Zabrze i Dąbrowa Górnicza. Fundacja JSW liczy na sprawną i efektywną współpracę z przedstawicielami wymienionych Gmin Górniczych.

Wsparcie przekazywane jest w formie darowizny finansowej lub rzeczowej, natomiast ich zakres musi opierać się na 34 kategoriach celów określonych w Statucie.

Fundacja działając w oparciu o ustalony roczny budżet gospodaruje posiadanymi środkami w oparciu o zasadę racjonalności, efektywności i gospodarności zamierza wspierać możliwie dużą liczbę przedsięwzięć maksymalizując skalę ich oddziaływania i krąg potencjalnych adresatów.

Darowizny Fundacji JSW udzielane są na wniosek i na zasadach określonych w Regulaminie Przyznawania Darowizn przez Fundację JSW, który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji JSW. Decyzje w przedmiocie przyznania darowizny podejmuje Zarząd Fundacji przy wsparciu Rady Fundacji i Fundatora. Darowizna przekazywana jest po zawarciu umowy darowizny, a jej rozliczenie podlega obowiązkom sprawozdawczym. Wzór wniosku o przyznanie darowizny znajduje się na stronie internetowej Fundacji JSW (www.fundacjajsw.pl)

JSW jest Fundatorem Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, która została utworzona w celu zapewnienia transparentności działań dobroczynnych, wzmocnienia zaangażowania społecznego i wspierania budowania wizerunku JSW jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.

]]>
news-2308Fri, 17 May 2019 13:07:37 +0200Rynek sprzyja JSW/media/wydarzenia/artykul/rynek-sprzyja-jsw/Stabilizacja na rynku węgla koksowego i koksu pozwala Jastrzębskiej Spółce Węglowej kontynuować strategiczne projekty inwestycyjne. Wśród nich modernizację Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz budowę nowych poziomów wydobywczych.Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2019 roku zyskiem netto w wysokości 409,8 mln zł, czyli o 28,5 proc. wyższym niż w poprzednim kwartale. W trzech pierwszych miesiącach tego roku wyprodukowano w Grupie 2,4 mln ton węgla koksowego, czyli o prawie 4 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2018 roku oraz 0,8 mln ton koksu, co stanowi spadek o ponad 5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. – Ze względu na mniejszą produkcję węgli  typu semi-soft w wyniku wstrząsu w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz ograniczenia dostaw zewnętrznych podjęliśmy decyzję o okresowym, nieznacznym zmniejszeniu produkcji koksu – wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW i dodaje: - Nie wpłynęło to w żaden sposób na poziom realizacji uzgodnionych dostaw, a jedynie na wielkość zapasów, które utrzymujemy na poziomie niezbędnym do tego, aby płynnie realizować kontrakty.

W omawianym okresie średnia cena węgla koksowego wzrosła o 8 proc. dochodząc do 711,11 zł za tonę. Natomiast średnia cena koksu wzrosła o 4,7 proc. osiągając cenę 1 173,60 zł za tonę. W trzech pierwszych miesiącach 2019 roku przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych zrealizowano na poziomie 1,1 mld zł. Natomiast przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 9 proc. i wyniosły 1,3 mld zł. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 740,1 mln zł i był wyższy prawie o 66 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Warto zwrócić uwagę na wydatki związane z inwestycjami w Grupie Kapitałowej JSW. W pierwszym kwartale tego roku wydano 637,1 mln zł, tj. o ponad 114 procent więcej niż w poprzednim kwartale. - Kontynuujemy wiele inwestycji związanych między innymi z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Działamy w obszarze innowacyjności i wzrostu efektywności, ale przede wszystkim skupiamy się na zadaniach związanych z poszerzaniem bazy zasobowej – mówi Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.

Jak wynika z najnowszych prognoz rynkowych, produkcja stali na świecie w bieżącym roku wyniesie około 900 mln ton, co oznacza spadek o około 2,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na ten surowiec o 1,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Prognozy dla Europy to wzrost o 0,3 proc.

Rynek koksu, zwłaszcza w Europie, charakteryzuje się większą stabilnością ze względu na wysoki stopień zintegrowania koksowni z hutami oraz dostaw realizowanych przede wszystkim na bazie umów długoterminowych z ograniczoną skłonnością europejskich konsumentów do diametralnych i nagłych zmian dostawców. Konsumpcja koksu wynika bezpośrednio z poziomu produkcji stali w procesie wielkopiecowym, a ta utrzymywała się na dobrym i stabilnym poziomie.

]]>