Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plAktualnościpl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Mon, 24 Feb 2020 14:09:49 +0100Mon, 24 Feb 2020 14:09:49 +0100TYPO3 EXT:newsnews-2586Mon, 24 Feb 2020 12:04:52 +0100JSW SiG buforem bezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej/media/wydarzenia/artykul/jsw-sig-buforem-bezpieczenstwa-dla-grupy-kapitalowej/Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo zaprezentowała specjalny raport dotyczący optymalizacji kosztów i kierunku rozwoju tej spółki. Konferencja połączona z debatą odbyła się w Pawłowicach. Uczestniczyli w niej między innymi Artur Wojtków oraz Artur Dyczko, wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także dyrektorzy kopalń i przedstawiciele spółek z Grupy Kapitałowej JSW. Raport pod tytułem „Analiza i ocena procesu optymalizacji działalności gospodarczej spółki JSW Szkolenie i Górnictwo” zaprezentowaładr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Spółkę JSW SiG przeanalizowałam w obszarze strategii. Doskonale widać, że jest potencjał optymalizacyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczanie kosztów. Ponadto, warto zwrócić uwagę na rozwój kapitału ludzkiego. Ogólnie rzecz ujmując, redukcja kosztów to wyzwanie globalne, a zarządzanie kosztami decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa i daje przewagę konkurencyjną – przekonywała podczas prezentacji raportu dr Katarzyna Olejko, autorka dokumentu.

W raporcie zawarto dokładną analizę działalności spółki JSW SiG, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w tworzeniu wartości Grupy Kapitałowej JSW oraz potencjału optymalizacyjnego. Raport zawiera mocne i słabe strony działalności spółki, które należy wzmocnić, aby mogła wykorzystać swoją szansę. - Jestem wdzięczny, że taki dokument powstał. To dokładny przegląd działalności naszej spółki i wskazówki dla nas w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju, nowych działań i ścieżek rozwoju. Szczególnie zależało nam na podsumowaniu prowadzonego od trzech lat procesu przyjęcia górników do nas i następnie alokacji do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  Warto podkreślić, że przyjęliśmy prawie trzy tysiące pracowników, z których prawie 2700 osób zostało zatrudnionych w zakładach JSW. Tym samym staliśmy się spółką adaptacyjno – szkoleniową dla przyszłych pracowników JSW. Dlatego warto podsumować ten proces w gronie zarządu JSW, dyrektorów kopalń i wszystkich osób zaangażowanych w powyższy proces – powiedział Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo.

Raport to inicjatywa Artura Wojtków, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. Choć spółka JSW Szkolenie i Górnictwo działa od 2014 r., to ten dokument podsumowuje trzy ostatnie lata jej funkcjonowania. - Jesteśmy zadowoleni z działalności JSW SiG, ponieważ spółka działa prężnie, jest wiarygodna i została jasno określona wizja jej rozwoju. Jestem spokojny, co do dalszych losów tej firmy - ocenia wiceprezes Wojtków, który jest pozytywnie zaskoczony raportem i zachęca pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej JSW do opracowania podobnego dokumentu. – Raport zawiera nie tylko analizę, ale również rozwiązania, propozycje i rekomendacje. Warto w ten sposób dokumentować pracę i działania we wszystkich spółkach naszej grupy – podsumował Artur Wojtków.

Przed spółką JSW SiG stoi wiele wyzwań - to głównie problemy kadrowe, dotyczące niektórych specjalizacji, zwłaszcza automatyków, informatyków czy elektryków. Z tym wyzwaniem spółka będzie musiała się zmierzyć, aby zapewniać nie tylko wyszkoloną załogę do pracy przy wydobyciu, ale też fachowców na pozostałych stanowiskach.

]]>
news-2585Fri, 21 Feb 2020 12:44:44 +0100Zmiany w Zarządzie JSW Innowacje/media/wydarzenia/artykul/zmiany-w-zarzadzie-jsw-innowacje/Rada Nadzorcza Spółki JSW Innowacje SA na posiedzeniu 21 lutego przyjęła rezygnację Pana Jarosława Mrozka z funkcji Prezesa Zarządu. Z powodu utraty zaufania z funkcji wiceprezesów Zarządu Rada odwołała również Panią Agnieszkę Hankus Kubicę i Pana Jacka Srokowskiego. Jednocześnie oddelegowała ze swojego składu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Leszka Hodernego.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu został oddelegowany Pan Adam Oleś. Obaj Panowie będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego składu Zarządu Spółki JSW Innowacje SA.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie sprawował Pan Robert Sołek.

]]>
news-2583Tue, 18 Feb 2020 18:05:29 +0100Nadużycia i manipulacje w Superwizjerze TVN24/media/wydarzenia/artykul/naduzycia-i-manipulacje-w-superwizjerze-tvn24/W związku z emisją reportażu „Nadużycia i nieprawidłowości w Jastrzębskiej Spółce Węglowej” w programie Superwizjer stacji TVN 24 wyemitowanym w dniu 15 lutego 2020 zarząd JSW SA stwierdza, że w reportażu podano nieprawdziwe informacje o naszej firmie. Stawiają one JSW SA w złym świetle.W szczególności manipulacją są twierdzenia na temat przekazania przez JSW na rzecz spółki SG kwoty 15 mln zł. Zarząd JSW SA informuje, że spółka nie przekazała takiej kwoty firmie SG. Również fałszywa jest informacja jakoby w budżecie JSW na 2018 rok zarezerwowano 15 mln zł dla spółki SG.

Nie doszło także do zarzucanych w reportażu nieprawidłowości w gospodarowaniu wydobytym węglem.

W programie wykorzystano między innymi informacje jednego z byłych pracowników JSW, który został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Prawidłowość zwolnienia potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Były pracownik jest w sporze sądowym z JSW.

Niedopuszczalne jest podważanie zaufania do spółki giełdowej na podstawie pomówień i fałszywych informacji. Kierownictwo firmy nie pozwoli na szkalowanie dobrego imienia JSW SA i zatrudnionych w niej pracowników. W związku z powyższym wystąpi na drogę prawną.

]]>
news-2580Tue, 18 Feb 2020 08:19:23 +0100Ratownicy mają system/media/wydarzenia/artykul/ratownicy-maja-system/Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła nowoczesny bezprzewodowy system łączności dla ratowników górniczych. Teraz możliwy będzie stały kontakt głosowy pomiędzy ratownikami, a sztabem podczas akcji ratowniczej.Ratownicy z KWK „Knurów-Szczygłowice” przez kilkanaście miesięcy testowali bezprzewodowy system łączności. Dlatego to właśnie tam w pierwszej kolejności trafił innowacyjny sprzęt. - Ratownicy górniczy w Polsce testowali takie rozwiązania, ale nikt nie zrobił tego w takiej skali jak my - mówi Janusz Grodoń, kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w KWK „Knurów-Szczygłowice” - Ruch Szczygłowice. - Testy rozpoczęliśmy od komory ćwiczeń, później poddawaliśmy urządzenia testom w ekstremalnych warunkach pod ziemią. Wszelkie nasze uwagi uwzględniali pracownicy firmy, która jest właścicielem technologii, a później sprzęt ponownie poddawaliśmy testom – dodaje kierownik Grodoń.

W rezultacie kopalniane stacje ratowniczych w Ruchach Knurów i Szczygłowice dysponują najnowocześniejszym systemem łączności na świecie. Teraz ratownicy nie muszą już zwijać i rozwijać kabla do łączności w rejonie objętym akcją ratowniczą. Wystarczy, że jeden z zastępów na początku akcji rozwiesi co ok. 150 metrów lekkie repeatery (przekaźniki sygnału radiowego) i wszyscy pozostali ratownicy biorący udział w akcji mogą komunikować się między sobą i z kierownikiem akcji pod ziemią. System, poza komunikacją głosową, przesyła również dane: stan baterii, siłę sygnału itp. Wszyscy ratownicy są na bieżąco lokalizowani, co można obserwować na ekranie komputera. System może również obsługiwać lekkie kamery, które mogą być zainstalowane na hełmach ratowników.

Sprzęt może być rozbudowany o inne czujniki, m. in. umożliwi w przyszłości monitorowanie kondycji ratowników. Komunikatory Osobiste ratowników, czyli radiotelefony umieszczone w obudowie w formie ochronnika słuchu, są wyposażone w mikrofony na pałąkach, które wystarczy zbliżyć do maski, aby móc swobodnie rozmawiać. Dźwięk jest filtrowany, by minimalizować zakłócenia z otoczenia. Komunikatory Osobiste są mobilne, mocowane na kasku i po włączeniu nie wymagają obsługi. Do bazy może być podłączonych pięć zastępów oraz kierownik i sztab akcji.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem nowoczesnego systemu komunikacji podjęto po katastrofie w Ruchu Zofiówka, gdzie w maju 2018 r. po silnym wstrząsie zginęło pięciu górników. Zarząd JSW powołał zespół, który zajął się wypracowaniem wytycznych służących poprawie standardów łączności, identyfikacji oraz monitoringu pracowników pod ziemią. Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą węglową spółką w Polsce, która wprowadziła tego typu nowoczesne rozwiązanie.

]]>
news-2579Mon, 17 Feb 2020 14:35:51 +0100Porozumienie podpisane/media/wydarzenia/artykul/porozumienie-podpisane-1/JSW Innowacje, spółka z Grupy Kapitałowej JSW, podpisała dziś porozumienie o współpracy z Węglokoksem SA oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczna SA. Jednym z głównych założeń porozumienia jest powołanie specjalistycznego podmiotu, który zajmie się kompleksowym zagospodarowaniem zdegradowanych przez przemysł terenów.Porozumienie to połączenie możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych spółek z grona największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie śląskim, w których wiodącą rolę odgrywa Skarb Państwa. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu dla Śląska. - Gromadzimy pomysły, przyciągamy młodych ludzi po to, żeby zmieniać region – powiedział podczas konferencji Jarosław Mrozek, prezes zarządu JSW Innowacje.

Zdegradowane przez przemysł tereny w województwie śląskim mają powierzchnię niemal 7 tys. ha i często zlokalizowane są w atrakcyjnych z perspektywy prowadzenia biznesu miejscach. Mogłyby też stać się obszarem skutecznej aktywizacji gospodarczej całego regionu. Pierwszym zadaniem nowego podmiotu, będzie zagospodarowanie terenów należących obecnie do Huty Pokój SA w Rudzie Śląskiej. Projekt nazwany został „Nowy Pokój” i dotyczy kompleksowego zagospodarowania i uwolnienia drzemiącego tam potencjału. Aktualnie obszar ten obejmuje 175 ha mocno zdegradowanych przez dotychczasowa działalność terenów. Obiekty Huty Pokój mogłyby stać się symbolem przemian, jakie zachodzą w gospodarce regionu. Przejście od tradycyjnych gałęzi przemysłu do nowoczesnych rozwiązań może odbywać się w sposób harmonijny, z poszanowaniem dotychczasowych osiągnięć i potrzebami mieszkańców. Powołanie operatora przewidziano w rządowym Programie dla Śląska.

]]>