Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plAktualnościpl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 22 Oct 2021 10:56:11 +0200Fri, 22 Oct 2021 10:56:11 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3166Thu, 21 Oct 2021 10:49:01 +0200JSW z nagrodą dla filmu korporacyjnegohttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/jsw-z-nagroda-dla-filmu-korporacyjnegoFilm „Budryk - kopalnia której nie oddam” zdobył pierwszą nagrodę podczas 16. FilmAT Festival Awards w kategorii: „Filmy korporacyjne – Problemy bieżące”. To autorska produkcja pracowników Biura Komunikacji i PR Jastrzębskiej Spółki Węglowej.Film powstał na początku pandemii COVID-19. Jego bohaterem jest przodowy Marcin Kołodziejczyk, który od 1996 r. pracuje w kopalni Budryk. Autorzy filmu, czyli Mateusz Paszek, Mateusz Szczepara i Jacek Stefaniak towarzyszyli mu z kamerą w kopalni Budryk oraz rozmawiali o jego obawach związanych z wpływem koronawirusa na zakład pracy. Obaw i niepewności w pierwszych miesiącach pandemii przecież nie brakowało, podobnie jak nadziei na bezpieczną przyszłość.

- Jak zamkną kopalnię, bo nie wiadomo, ile to będzie trwać, to nie mamy już do czego wracać. (…) Jak my zamkniemy kopalnie na miesiąc, a wiadomo, że górotwór pracuje, zaciśnie nam ściany, zaciśnie chodniki, zaciśnie nam przodki (…) to będzie bardzo ciężki rozruch – mówił Kołodziejczyk podczas nagrania. Te słowa padły w marcu 2020 r., ponad dwa miesiące przed decyzją o wstrzymaniu normalnego cyklu wydobycia węgla w zakładzie. Powodem były liczne infekcje koronawirusem w zakładach JSW, do których dochodziło pomimo podjęcia szczególnych kroków ostrożnościowych, takich jak zmiana organizacji pracy i testy przesiewowe wśród górników. W kopalni Budryk przez trzy tygodnie prowadzono prace niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi oraz roboty zabezpieczające fronty eksploatacyjne, co było podporządkowane trosce o zdrowie pracowników i ochronie miejsc pracy. Bohater filmu najwyraźniej to przeczuwał: - Nie ma żartów z tym, tak powiem. Jeden drugiego pilnuje, my są bracia w robocie, my są drugą rodziną w pracy, to jest drugi nasz dom.

Jego słowa – i pracę autorów - doceniło międzynarodowe jury Festiwalu FilmAT, które oceniało kreatywność, styl i przedmiot tematu oraz sposób opowiedzenia historii. Rezultatem jest pierwsza nagroda podczas szesnastej edycji Festiwalu w kategorii „Filmy korporacyjne – Problemy bieżące”. Jest tym cenniejsza, iż FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu. Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych i  instytucjonalnych oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego i możliwości wpływania na grupę docelową. Festiwal wspiera rozwój krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata.

Z liczbą wyświetleń zbliżającą się do 19 tysięcy, „Budryk – kopalnia, której nie oddam” jest trzecim najczęściej oglądanym filmem wśród produkcji Biura Komunikacji i PR. Kilkadziesiąt filmów dotyczących bieżących spraw, filmów wizerunkowych oraz relacji z wydarzeń JSW znajduje się na firmowym kanale YouTube: https://www.youtube.com/JastrzębskaSpółkaWęglowaSA.

]]>
news-3162Fri, 15 Oct 2021 10:48:02 +0200Najlepszy Raport Rocznyhttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/najlepszy-raport-rocznyJastrzębska Spółka Węglowa z II nagrodą główną w konkursie "The Best Annual Report" w kategorii „Przedsiębiorstwa”. To konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Konkurs "The Best Annual Report" to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Konkurs ma długą tradycję, bo w tym roku odbyła się jego 16. edycja.

Tradycyjnie, kapituła konkursu oceniała sprawozdania z działalności spółek, zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), czyli skonsolidowane sprawozdania finansowe z raportów przesłanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz raporty zintegrowane. Laureaci nagród głównych są wyłaniani w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwa” oraz „Banki i instytucje finansowe”.

Wyniki konkursu przedstawiono 14 października br. podczas Gali Finałowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z decyzją Kapituły, Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła drugą nagrodę główną w kategorii „Przedsiębiorstwa”, wyprzedzona jedynie przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA, natomiast miejsce trzecie zajęła Grupa Lotos SA. – Cieszę się, że nasze wysiłki i wysokie standardy sprawozdawczości zostały zauważone i docenione. Tegoroczne wyniki konkursu „The Best Annual Report” wskazują na zaangażowanie pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej w przygotowanie transparentnego sprawozdania, dlatego dziękuję im za zaangażowanie w imieniu swoim i zarządu – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW S.A. ds. Ekonomicznych.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza nagroda za sprawozdawczość w konkursie "The Best Annual Report", którą zdobyła JSW SA. W ostatnich latach spółkę doceniono w konkursie głównym (2013 r. drugie miejsce, 2014 r. trzecie miejsce i w 2017 r. – trzecie miejsce) oraz wyróżnieniami (2013 r. i 2016 r. za najlepsze sprawozdanie z działalności, 2018 r. za stały, wysoki poziom jakości sprawozdania z działalności oraz w 2019 roku za raport zintegrowany).  

]]>
news-3156Mon, 11 Oct 2021 16:00:25 +0200Porozumienie o współpracyhttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/porozumienie-o-wspolpracyJastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to strony porozumienia o współpracy, które zostało dziś (11.10) podpisane w Katowicach. To rezultat trwającej od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie znacznie rozszerzona.Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z jednej strony, z drugiej – potrzeba ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym – to droga do porozumienia, które reguluje dotychczasowe kontakty między stronami i wyznacza nowe kierunki. – Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współpraca pozwala wykorzystać potencjał uczelni i wszystkich spółek tworzących GK JSW powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej

Podpisana umowa dotyczy m.in. wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym, inicjowania oraz wspólnej organizacji spotkań i konferencji wzmacniających współpracę teoretyków i praktyków; wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską w trakcie pisania pracy dyplomowej, sprawowaną przez wskazanego przez JSW SA pracownika; uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW współpracy w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania przez kierownictwo JSW pracowników posiadających także kwalifikacje do prowadzenia wybranych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie; współpracy przy wykorzystywaniu doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla realizacji zadań będących w zakresie działania spółki, w tym również w formie komercjalizacji wyników badań naukowych przez Uniwersytet. – Liczymy na to, że nasza współpraca przełoży się na konkretne działania, my deklarujemy jej praktyczny element. Chodzi m.in. o objęcie patronatem mentorskim studentów, który ma na celu wsparcie podczas pisania prac dyplomowych i zapoznanie się ze specyfiką działalności w zakresie ekonomii i finansów takiej dużej spółki jak JSW SA. Potrzebujemy młodych, zdolnych, ambitnych absolwentów kierunków ekonomicznych w obszarach sprawozdawczości, raportowania, controllingu,, finansów i ekonomii w spółce, która jest przecież notowana  na giełdzie w indeksie WIG20 – powiedział Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Ekonomicznych. 

Współpraca uczelni ze spółką trwa już ponad 5 lat. Dzisiejsze porozumienie jest potwierdzeniem dotychczasowej współpracy i zapowiedzią przyszłych wspólnych działań. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 60 prac dyplomowych oparto o dane lub związanych tematycznie było z JSW S.A. Ponadto, 260 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia oraz podyplomowych) jest obecnie pracownikami JSW. – Misją i celem strategicznym naszej uczelni jest współpraca z otoczeniem. (...) Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że wpisujemy się w ten nurt założenia naszej misji. Cieszę, że ta współpraca jest tak ścisła z Jastrzębską Spółką Węglową, którą odgrywa strategiczne znaczenie dla naszego regionu – powiedziała prof. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

]]>
news-3154Mon, 27 Sep 2021 14:00:09 +0200Odznaczenie honorowe dla dyrektora kopalnihttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/odznaczenie-honorowe-dla-dyrektora-kopalniJarosław Twardokęs, dyrektor kopalni Knurów-Szczygłowice został odznaczony „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. To szczególna forma podziękowania za pomoc i wsparcie, jakie zostały podjęte na rzecz szpitala w Knurowie podczas pandemii koronawirusa.Sytuacja epidemiologiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2 spowodowała, że wielu śląskim szpitalom, również temu w Knurowie, potrzebne było wsparcie dla personelu medycznego przy opiece nad pacjentami. Do pracy w tych placówkach skierowano ratowników górniczych oraz sanitariuszy.

- Pomagali wszędzie tam, gdzie nasz personel nie dawał sobie rady. Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Fundacji JSW i oraz osobistemu zaangażowaniu dyrektora Twardokęsa nasz szpital otrzymał niezbędne w pandemii dotacje pieniężne i wsparcie w postaci sprzętu m.in. respiratorów – podkreślał dr n. med. Michał Ekkert, prezes zarządu szpitala w Knurowie i dodał: – Cieszymy się, że mając tak dużego partnera, jak Jastrzębska Spółka Węglowa zawsze będziemy mogli liczyć na pomoc.

Uroczystość odbyła się w Szpitalu w Knurowie. W imieniu kapituły odznakę honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" wręczył Dyrektorowi Twardokęsowi Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski.

- Dziękuję za to wyróżnienie. Pragnę jednak podkreślić, że jest to uhonorowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wszystkich dyrektorów kopalń, a przede wszystkim naszych pracowników, ratowników górniczych i sanitariuszy, którzy pracowali w wielu szpitalach. Wielkim wsparciem byli również pracownicy administracji, którzy pomagali w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w całym regionie. To jest medal dla tych ludzi i im powinniśmy dziękować. Pamiętajmy, że to oni w tym czasie pracowali na pierwszej linii frontu – mówił Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni Knurów-Szczygłowice.

Ratownicy górniczy i sanitariusze z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej przez ponad pół roku pracowali przy pacjentach ciężko chorych na Covid-19. Łącznie do pracy w szpitalach oddelegowanych było 325 osób. Byli wsparciem w codziennym funkcjonowaniu szpitali nie tylko w Knurowie, ale też w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i Katowicach.

- W codziennej działalności biznesowej JSW ważne jest zaangażowanie i wsparcie tych społeczności, gdzie prowadzimy wydobycie. I takim miejscem jest też Knurów. Jako zarząd JSW ze zrozumieniem podchodzimy do potrzeb szpitali działających w naszym regionie i podejmujemy decyzje o przyznawaniu środków finansowych – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

]]>
news-3152Fri, 24 Sep 2021 15:11:14 +0200Zakończenie pogłębiania szybu https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/zakonczenie-poglebiania-szybuW kopalni Pniówek zakończono prace przy pogłębianiu szybu IV wentylacyjnego. To bardzo ważna inwestycja dla kopalni. Dzięki niej, kopalnia będzie mogła bezpiecznie kontynuować rozbudowę poziomu 1000 jej zachodniej części, a w przyszłości rozpocząć budowę poziomu 1140. Prace przy głębieniu szybu rozpoczęły się w 2017 roku i podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym z nich, szyb pogłębiono od poziomu 705 do 855 metrów. W drugim etapie, który zakończył się właśnie dzisiaj (24. września 2021 r) szyb pogłębiono do 969 metrów. Z tej okazji na dnie szybu odbyła się tradycyjna, skromna uroczystość. Przedstawiciele wykonawców, którymi były firmy PBSZ S.A i PPG „ROW-JAS”, złożyli dyrektorowi technicznemu kopalni specjalny meldunek o wykonaniu zadania. Później ów meldunek, wraz z butelką dobrego alkoholu włożono do specjalnej metalowej tulei, która następnie została zabetonowana w dnie szybu.

     - Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w tę trudną, specjalistyczną robotę. Udało nam się zakończyć prace zgodnie z planem, choć pracowaliśmy w trudnym czasie pandemii - powiedział Marcin Mieszczak, p.o. prezesa zarządu PBSz. 

     Zakończenie drążenia szybu IV oznacza dla kopalni Pniówek bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksploatację pokładów węgla koksowego zalegających w zachodniej części kopalni. - Szyb IV jest szybem wydechowym i odprowadzane jest nim powietrze m.in. z partii K-3, C, N-2, N-1, K-1. Dzięki inwestycji znacznie skróciła się droga przewietrzania w tym rejonie kopalni, przez co przewietrzanie stanie się bardziej efektywne. Inwestycja pozwoli nam dotrzeć do pokładów węgla koksującego w partiach, gdzie będzie eksploatowanych jeszcze około 20 ścian - powiedział Marcin Mikołajczyk, dyrektor techniczny KWK Pniówek.

Ponadto już w trakcie głębienia szybu kopalnia rozpoczęła likwidację wiele kilometrów wyrobisk, którymi do tej pory odprowadzone było przewietrzanie. Skrócenie dróg wentylacyjnych przyczyniło się do uproszczenia sieci wentylacyjnej. To w znacznym stopniu przyczyniło się do obniżenia poziomu zagrożenia metanowego oraz klimatycznego w rejonach eksploatowanych ścian. Inwestycja umożliwi również obniżyć kopalni koszty związane z utrzymywaniem wielu kilometrów wyrobisk.

]]>