Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.http://www.jsw.plAktualnościpl_PLJastrzębska Spółka Węglowa S.A.Fri, 23 Jul 2021 08:44:58 +0200Fri, 23 Jul 2021 08:44:58 +0200TYPO3 EXT:newsnews-3104Mon, 12 Jul 2021 14:26:18 +0200Śląsk sercem przemysłowym Polskihttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/slask-sercem-przemyslowym-polskiZakończyła się trzecia konferencja pod nazwą Śląski Ład z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Tematem debaty było bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu.Organizatorką i moderatorką internetowej debaty była Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy debaty dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. Premier Mateusz Morawiecki, który jest patronem konferencji, wielokrotnie podkreślał, że na Górnym Śląsku rozegra się przełom związany z transformacją energetyczną Polski.

- Śląsk to wielki potencjał nie tylko przemysłu wydobywczego, ale też dla potrzeb gospodarki opartej na automatyzacji. Węgiel to jest nasze bogactwo, ale jeszcze większym bogactwem są ludzie – powiedział Morawiecki, Premier RP. – Musimy pozyskiwać nowych inwestorów, aby Śląsk pozostał sercem przemysłowym Polski i to jest moje zobowiązanie wobec Ślązaków – zapewnił podczas konferencji Premier RP.

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że należy odpowiedzialnie podchodzić do transformacji energetycznej i potraktować ją jako szansę dla Polski, a w szczególności dla województwa śląskiego.

- Śląsk będzie regionem najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, dlatego rząd zdeterminowany jest, aby przygotować odpowiedni program dla Śląska, który pozwoli uniknąć negatywnych skutków. Zakładamy inwestycje w wielu obszarach i różnych gałęziach przemysłu. Śląsk jest ważnym elementem naszego programu Polski Ład - mówił Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych.

- Omawiane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego, wyzwań i zagrożeń dla Śląska w związku z unijną polityką klimatyczną, a także nowoczesnych technologii, które mogą być motorem zmian zachodzących w naszym regionie. Aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa realizujemy dwa projekty badawcze: pierwszy, którego głównym celem jest poprawa efektywności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, a drugi  dotyczy zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym – mówił prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, pełniący również obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ważnym elementem przemiany gospodarczej będzie zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych oraz istniejących hałd, których jest na Śląsku ponad 150. Nowatorskie projekty przy współpracy wielu instytutów naukowych powstają w JSW Innowacje z Grupy Kapitałowej JSW.

- Celem opracowywanych projektów jest zagospodarowanie terenów pogórniczych do wykorzystania gospodarczego, ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Mówimy tu o czystym powietrzu czystej energii, z produkcją wodoru lub metanolu. Możliwe będzie również zagospodarowanie takich terenów gigantycznymi farmami fotowoltaicznymi – powiedział  Mariusz Wielkopolan, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych JSW Innowacje, dodając, że projekt doskonale wpisuje się w inicjatywę na rzecz regionów górniczych.

Podczas konferencji, Izabela Kloc zwróciła uwagę, że wciąż należy walczyć o węgiel koksowy, aby w 2023 roku podczas kolejnej aktualizacji nie pozwolić na wykluczenie tego surowca z listy surowców krytycznych Unii Europejskiej.

- Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.Doskonale wiecie, jakie znaczenie ma węgiel koksowy dla unijnej i globalnej gospodarki. Dzięki niemu powstają turbiny wiatrowe, panele słoneczne, związki niezbędne do budowy magazynów wodoru, a to przecież fundament energetyki odnawialnej, która jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej – zwróciła uwagę Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

]]>
news-3101Mon, 12 Jul 2021 09:26:56 +0200Konkurs na stanowiska Członków Zarządu JSWhttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/konkurs-na-stanowiska-czlonkow-zarzadu-jswRada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa Zarządu JSW SA X kadencji.news-3098Fri, 09 Jul 2021 13:34:42 +0200Zmiany w zarządziehttps://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/zmiany-w-zarzadzie-2Rada Nadzorcza JSW SA 9 lipca podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Spółki: Barbary Piontek, pełniącej funkcję prezesa zarządu, Tomasza Dudy, zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz Włodzimierza Hereźniaka, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu.Jednocześnie Jarosław Jędrysek, będący zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, złożył rezygnację z powodów osobistych.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Stanisławowi Pruskowi z Rady Nadzorczej JSW SA wykonywanie czynności prezesa zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do czasu powołania nowego prezesa zarządu. Stanisław Prusek przejmie również obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. Natomiast Michał Rospędek z Rady Nadzorczej JSW przejmie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, a także zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju.

Artur Wojtków będzie pełnił obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. W tym okresie pozostaje również członkiem zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

]]>
news-3094Thu, 08 Jul 2021 12:26:46 +0200JSW: Ceny węgla koksowego gwarancją rozwoju Spółki https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/jsw-ceny-wegla-koksowego-gwarancja-rozwoju-spolki– Obecny poziom światowych cen węgla koksowego, surowca kluczowego do produkcji stali, gwarantuje nam rentowną działalność JSW w III kwartale tego roku – podkreśla Barbara Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).Od pewnego czasu widoczne jest ożywienie sektora stalowego, po ograniczeniach związanych z COVID-19 przywrócone zostały do pracy pełne zdolności produkcyjne wielkich pieców. Europejscy producenci stali mają pełne portfele zamówień co najmniej do końca roku, a wyroby stalowe notują największe od lat poziomy cen.

Na rynku utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na koks, które w warunkach ograniczonej podaży generuje wysokie relacje cen koksu do węgla koksowego, wpływając na ponadprzeciętne wyniki finansowe zakładów koksowniczych. Do niedawna wyjątkiem na rynku surowcowym był węgiel koksowy, którego ceny utrzymywały się na bardzo niskim poziomie wbrew wzrostom pozostałych surowców. Powodem tej sytuacji był utrzymujący się zakaz importu węgla australijskiego przez Chiny, który zachwiał równowagę rynkową i spowodował niespotykaną wcześniej dysproporcję cenową pomiędzy węglami australijskimi i amerykańskimi.

Od połowy maja pomimo utrzymującego się impasu chińsko-australijskiego ceny australijskich węgli hard systematycznie rosną osiągając w ostatnich dniach poziom ok. 200 USD za tonę. Analitycy nie są jednak zgodni co do trwałości takiego trendu, wskazując na zapowiadany wzrost podaży węgli oraz przewidywane ograniczenia produkcji stali w Chinach. Wg innych opinii problemy podażowe szybko nie ustąpią i wysokie ceny utrzymają się przez dłuższy czas.

Zawarte przez JSW kontrakty w pełni pokrywają nasze zdolności produkcyjne, co pozwala wykorzystać cały nasz potencjał. Obecny wzrost cen węgla koksowego i koksu będzie odczuwalny dla nas w trzecim kwartale – zaznacza prezes Piontek.

***

Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy – koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej.

]]>
news-3091Fri, 02 Jul 2021 11:31:11 +0200JSW przyznała stypendia dla najlepszych uczniów https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/jsw-przyznala-stypendia-dla-najlepszych-uczniowJastrzębska Spółka Węglowa po raz trzeci przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym w Regionie. W tym roku stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół w Knurowie, Jastrzębiu–Zdroju, Ornontowicach, Czerwionce–Leszczynach oraz w Pawłowicach. Nagrody specjalne trafiły do trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem o współpracy.Wysokość stypendiów to: 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 800 zł. Podobnie jak przed rokiem, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości wręczenia uczniom stypendiów ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Stypendiami obdarowano sześciu uczniów tej szkoły - trzech uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz trzech najlepszych uczniów Technikum Górniczego. Czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Zbigniew Czarnecki, dyrektor KWK Budryk.

- Gratuluje Wam doskonałych wyników w nauce - zwrócił się do uczniów Artur Wojtków, wiceprezes JSW. - Osiągnęliście najlepsze wyniki wśród ponad tysiąca uczniów z klas o profilu górniczym, nad którymi  patronat objęła Jastrzębska Spółka Węglowa. Szczególne gratulacje należą się Wojciechowi Bialucha, uczniowi trzeciej klasy technikum, który osiągnął najwyższą średnią (5,85) wśród wszystkich uczniów, którzy otrzymali w tym roku stypendium – powiedział wiceprezes Wojtków. Na zakończenie spotkania wiceprezes Wojtków zapewnił, że w przyszłym roku program stypendialny będzie kontynuowany.

Wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oprócz Wojciecha Bialucha wyróżnieni zostali: Marek Ćmok, Marcin Ćmok, Damian Wojtaszek, Dariusz Widuch oraz Jakub Grzegorzyca.

Programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 1000 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od trzech lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

]]>