Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 17/2021

Powołanie członków Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jarosława Jędryska oraz Pana Włodzimierza Hereźniaka powołanych na członków Zarządu JSW X kadencji:

Jarosław Jędrysek:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w specjalnościach Ekonomia i Organizacja Budownictwa i Inwestycji oraz Ekonomia Obrotu Towarowego i Usług. Posiada również tytuł MBA Szkoły Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. Ponadto ukończył też studia podyplomowe:  Działanie Banków Komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m. in. w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem w branży wydobywczej, oceny finansowej projektów inwestycyjnych jak i zasad, standardów i metodyk systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Brał udział również w licznych kursach menadżerskich z zakresu bankowości.

Posiada złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1994-2005 związany był z ING Bankiem Śląskim, gdzie w latach 1994-2003 pracował m.in. w Departamencie Controllingu banku i w Pionie obsługi klientów korporacyjnych. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Banku ING w Przemyślu, a następnie w oddziale banku w Oświęcimiu.

Od 2006 roku związał się z górnictwem, gdzie w latach 2006-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Zakład Wzbogacania Rud.

W latach 2009-2016 pracował w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. m.in. na stanowiskach Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego KWK „Zofiówka” a następnie Dyrektora Biura Finansów w Biurze Zarządu JSW S.A., a także jako Dyrektor Ekonomiczny KWK „Jas-Mos”.                 

Od marca do lipca 2016 roku pracował jako Dyrektor ds. Finansowych w Oddziale Zakłady Górnicze Rudna KGHM Polska Miedź S.A.

Od lipca 2016 do lutego 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w spółce Węglokoks S.A. Od czerwca 2019 do maja 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu w Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. należącej do Grupy kapitałowej KGHM.

Był także członkiem rad nadzorczych: w latach 2017-2019 Polskiej Grupy Górniczej, a w latach 2016-2017 Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – Port Lotniczy Pyrzowice.

Włodzimierz Hereźniak:

Absolwent Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. jako pracownik techniczny i naukowy zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1982-1993 rozpoczął pracę w górnictwie, w KWK Knurów począwszy od stanowiska sztygara do głównego inżyniera. Następnie objął funkcję Prezesa Zarządu Węglokop Sp. z o.o. oraz był Z-cą Dyrektora Biura ds. Marketingu w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu m.in. takimi spółkami jak: Węglozbyt S.A. w Katowicach, Remkoks Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Polski Koks S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. Od lipca 2019 do stycznia 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W czasie swojej kariery zawodowej był członkiem wielu Rad Nadzorczych i ich przewodniczącym, m.in. Haldex S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., C&C GmbH Duisburg.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych w kraju i za granicą.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wymienieni wyżej członkowie Zarządu JSW nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5), §10  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące