Raport bieżący nr 27/2017

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej JSW za 3Q 2017 r.