Raport bieżący nr 9/2017

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 03.04.2017 r. od Pana Roberta Ostrowskiego - Członka Zarządu Spółki, powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.