Raport bieżący nr 75/2016

Emisja obligacji JSW nowej serii i ich objęcie przez TFS

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2016 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 r. JSW wyemitowała w ramach umowy programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 roku, zawartej przez JSW z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. („TFS”), 30.000 obligacji o wartości nominalnej 10.000 PLN każda (tj. o łącznej wartości 300.000.000 PLN), które zostały objęte oraz opłacone w całości przez TFS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR