Robert Łazarczyk

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górnictwa i Geologii. W roku 1996 uzyskał tytuł inżyniera Techniki Eksploatacji Złóż. Tytuł magistra Organizacji i Zarządzania Kopalń obronił w 1998 roku. Z branżą górniczą związany jest od roku 1991. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, a następnie w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”. Pracę rozpoczynał na stanowisku pracownika fizycznego, w kolejnych latach zajmując stanowiska nadgórnika, sztygara zmianowego, oddziałowego, nadsztygara, kierownika wydziału. W roku 2018 objął stanowisko Głównego Inżyniera Górniczego – Kierownika Działu Górniczego, które pełni nadal. Od roku 2002 jest też ratownikiem górniczym,
a od roku 2007 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Ruchu „Knurów”. W roku 2020, w Szkole Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum
w Warszawie, ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration /MBA/ na poziomie Executive i uzyskał kwalifikacje wykształcenia dla kandydatów na członka organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników od roku 2022 do nadal.