JSW po raz kolejny w RESPECT Index

Jastrzębska Spółka Węglowa po raz kolejny znalazła się w gronie spółek, które weszły w skład RESPECT Index

 

18 grudnia br. odbyła się konferencja podsumowująca pięcioletni proces istnienia projektu RESPECT Index – pierwszego w tej części Europy giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, którego celem jest wyłonienie tych firm, które są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki VIII edycji projektu. W skład portfela RESPECT Index obecnej edycji wchodzą łącznie 24 spółki. Przeprowadzona przez audytora zewnętrznego weryfikacja potwierdziła, że Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. po raz kolejny spełniła wysokie kryteria w zakresie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia swojego biznesu.

RESPECT Index skupia spółki, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.