Kalendarz

Data Wydarzenie
14 marca 2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
14 marca 2019 Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2018
16 maja 2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
26 maja 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
22 sierpnia 2019 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.
21 listopada 2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.