Kalendarz

Data Wydarzenie
18 stycznia 2018 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 stycznia 2018 r.
12 marca 2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.
12 marca 2018 Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017
17 maja 2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
28 czerwca 2018 Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.
24 sierpnia 2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.
22 listopada 2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.