Kalendarz

Data Wydarzenie
12 stycznia 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.
16 marca 2017 Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
16 marca 2017 Publikacja Jednostkowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2016
24 maja 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
17 sierpnia 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
16 listopada 2017 Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
22 marca 2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.
22 marca 2018 Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017
17 maja 2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
23 sierpnia 2018 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.
22 listopada 2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.