Kalendarz

DataWydarzenie 
19 marca 2020Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.dodaj do kalendarza
19 marca 2020Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2019dodaj do kalendarza
21 maja 2020Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.dodaj do kalendarza
20 sierpnia 2020Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.dodaj do kalendarza
19 listopada 2020Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.dodaj do kalendarza