Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona 6 lutego 1998 roku.

JSW S.A. posiada 100 % w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. jest: udostępnianie linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z linii będących własnością spółki, utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych, wykonywania usług projektowych i ekspertyz, świadczenie usług spedycyjnych, usługi transportu samochodowego, usuwanie skutków szkód górniczych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

www.jsk.pl