Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Spółka Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona w dniu 8 czerwca 1998 roku.

JSW S.A. posiada 50,28 % w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki są usługi badawcze w dziedzinie: (i) węgla, popiołu z węgla, koksu, (ii) żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych, (iii) kruszyw górniczych i odpadów pogórniczych, (iv) biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych, (v) monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla oraz wyliczanie współczynnika utleniania, (v) wód i ścieków o pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, (vi) próbek gazowych i pyłu kopalnianego. Ponadto spółka prowadzi usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, działalność szkoleniową oraz prowadzi badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań węgla i popiołu z węgla. Spółka pełni wiodącą rolę w procesie konsolidacji działalności laboratoryjnej Grupy.

www.clpb.pl