Dane za 2019 rok

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności  Za okres zakończonyDynamika
2:3
[%]
31 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
12345678
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,792,9
Zysk operacyjny segmentu352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)36,0
Amortyzacja189,3146,1158,1172,1252,3233,7129,6
EBITDA541,71 126,11 297,350,733,894,548,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 101,61 029,9774,7586,2780,7876,5107,0
Zysk operacyjny segmentu100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9324,3
Amortyzacja25,424,823,335,844,648,8102,4
EBITDA125,655,7 (48,2)25,546,774,7225,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych67,060,963,5125,9134,8107,5110,0
Zysk operacyjny segmentu27,730,313,335,726,930,491,4
Amortyzacja20,615,614,019,919,619,7132,1
EBITDA48,345,927,355,646,550,1105,2

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku