Dane za 2019 rok

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Suma bilansowamln zł14 298,414 074,7
Aktywa trwałemln zł11 488,510 056,3
Aktywa obrotowemln zł2 809,94 018,4
Kapitał własnymln zł8 949,28 174,4
Zobowiązaniamln zł5 349,25 900,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
Przychody ze sprzedażymln zł6 861,47 286,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł1 656,92 420,1
Zysk (strata) operacyjny/amln zł956,31 854,6
EBITDAmln zł1 685,22 408,2
Marża EBITDA%24,633,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł904,51 795,6
Zysk (strata) nettomln zł704,41 442,0
Całkowite dochody razemmln zł700,81 447,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł933,12 445,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 802,4) (1 189,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (211,9) (215,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (1 081,2)1 040,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Płynność bieżąca 0,981,11
Płynność szybka 0,610,94
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,370,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,600,72
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,900,89
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Rentowność netto sprzedaży%10,319,8
Rentowność majątku ogółem (ROA)%4,910,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%7,917,6

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2019 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Suma bilansowamln zł14 345,313 580,8
Aktywa trwałemln zł11 132,89 799,7
Aktywa obrotowemln zł3 212,53 781,1
Kapitał własnymln zł9 003,07 810,1
Zobowiązaniamln zł5 342,35 770,7
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2019
okres od 01.01.
do 30.06.2019
I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
Przychody ze sprzedażymln zł4 696,94 933,5
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł1 125,51 797,5
Zysk (strata) operacyjny/amln zł695,81 397,9
EBITDAmln zł1 171,11 767,1
Marża EBITDA%24,935,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł680,01 351,8
Zysk (strata) nettomln zł547,51 086,4
Całkowite dochody razemmln zł553,91 073,2
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2019
okres od 01.01.
do 30.06.2019
I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł971,41 804,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 346,2) (705,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł29,2 (157,4)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (345,6)941,8
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Płynność bieżąca 1,101,09
Płynność szybka 0,810,90
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,370,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,590,74
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,930,87
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Rentowność netto sprzedaży%11,722,0
Rentowność majątku ogółem (ROA)%3,88,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%6,113,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2019 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowamln zł14 079,512 706,011 967,611 716,815 025,213 525,9
Aktywa trwałemln zł10 788,49 649,48 838,110 289,913 088,610 415,0
Aktywa obrotowemln zł3 291,13 056,63 129,51 426,91 936,63 110,9
Kapitał własnymln zł8 851,47 493,94 950,33 877,97 008,68 261,4
Zobowiązaniamln zł5 228,15 212,17 017,37 838,98 016,65 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przychody ze sprzedażymln zł2 488,12 510,62 376,01 402,21 810,11 663,7
Zysk brutto ze sprzedażymln zł725,41 086,61 131,970,121,1118,7
Zysk (strata) operacyjny/amln zł507,6951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDAmln zł728,81 135,81 239,7112,0109,2210,3
Marża EBITDA%29,345,252,28,06,012,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł504,7940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) nettomln zł409,8757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razemmln zł406,4753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł761,3638,6792,0126,7163,737,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (141,4) (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (0,7)193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca 1,101,311,660,370,521,56
Płynność szybka 0,881,081,400,230,391,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,370,410,590,670,530,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,590,701,422,021,140,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,930,920,810,490,791,03
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży%16,530,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%2,96,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%4,610,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2019 roku