Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Realizacja strategii w 2018 roku

Narzędzia

Konsekwentnie realizujemy założone działania strategiczne, wpływające na osiąganie wyznaczonych celów finansowych oraz maksymalizację wartości Grupy.

Jednym z ważniejszych zagadnień strategii jest realizacja procesów w oparciu o rozwój podstawowej działalności. W 2018 roku priorytet uzyskały  projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej.

 • rozwój działalności wydobywczej,
 • modernizacja i optymalizacja  funkcjonowania segmentu koksowniczego,
 • zapewnienie samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową – produkty uboczne wydobycia węgla (metan) i produkcji koksu (gaz koksowniczy),
 • poprawa rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,
 • wdrażanie innowacyjnych technologii,
 • wzrost efektywności działalności głównej i wspierającej.

Do głównych inicjatyw wspierających określone cele strategiczne w 2018 roku należały:

W segmencie węglowym:

 • Budowa poziomu 1120 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia.
 • Budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
 • Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1 – Zachód (KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka).
 • Budowa poziomu 1290 w KWK Budryk.
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Knurów.
 • Budowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice.
 • Pogłębienie szybu II wraz z wydłużeniem górniczego wyciągu szybowego w KWK Knurów-Szczygłowice Ruchu Szczygłowice.
 • Rozbudowa poziomu 1000 z pogłębianiem szybu IV i III w KWK Pniówek.

W segmencie koksowym:

 • Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.
 • Budowa instalacji do odsiarczania gazu koksowniczego w Koksowni Jadwiga.
 • Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.


W pozostałych segmentach:

 • Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.
 • Budowa instalacji do odsiarczania gazu koksowniczego w Koksowni Jadwiga.
 • Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.
bb bb

Ponadto w Grupie są wdrażane lub analizowane rozwiązania techniczno-organizacyjne, które mają na celu zwiększyć efektywność pracy.

Do najważniejszych działań można zaliczyć:

 • Zakup sprzętu dla poprawy efektywności prowadzenia robót przygotowawczych w celu zwiększenia postępów wyrobisk korytarzowych, zmniejszenia pracochłonności wykonywanych prac oraz zapewnienia oszczędności związanych z kosztami materiałów.
 • Realizację projektu badawczego mającego na celu upowszechnienie technologii wykładki mechanicznej oraz kotwienia w wyrobiskach chodnikowych, służących zwiększeniu rozstawu obudowy oraz zwiększeniu postępów wyrobisk ścianowych poprzez zapewnienie odpowiednich gabarytów wyrobisk przyścianowych.
 • Pilotażowe wdrożenie technologii samodzielnej obudowy kotwowej wykonywane przez kombajn typu Bolter Miner.
 • Realizację kolejnych projektów związanych z poprawą efektywności transportu pod ziemią, mających wydłużyć efektywny czas pracy ludzi w przodku poprzez zwiększenie możliwości transportowych ludzi i materiałów oraz obniżenie kosztów poprzez unifikację i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań.
 • Wdrożenie centralnego serwera danych technologicznych, który w sposób spójny i jednoznaczny ma dostarczać informacje o wynikach poszczególnych kluczowych ogniw systemów produkcyjnych.
 • Realizację projektu obejmującego w swoim zakresie monitoring parametrów pracy maszyn i urządzeń związanych z poprawą dostępności i utrzymania kluczowych maszyn odpowiedzialnych za procesy produkcyjne.

Wyniki wyszukiwania: