Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Strategia B+R+I

Narzędzia

Wyzwania

Strategia Grupy JSW w zakresie rozwoju obszaru innowacji jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe, technologiczne i regulacyjne, w jakich musi działać nowoczesne przedsiębiorstwo z sektora wydobywczego.

Wobec globalizacji handlu węglem koksowniczym i koksem, pozycja lidera w zakresie  produkcji tymi surowcami w Unii Europejskiej nie chroni naszej Grupy przed wyzwaniami, jakie stawia otoczenie rynkowe. Głównymi wyzwania sektora górniczego są:

 • redukcja kosztów produkcji przez zwiększenie efektywności działania,
 • stałe podnoszenie jakości produktów i uwzględnianie we wszystkich aspektach działalności wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną.

Jednym z podstawowych elementów strategii jest digitalizacja procesów produkcyjnych oraz technologicznych w obszarze wydobycia i produkcji koksu. JSW Innowacje – stanowiąca zaplecze badawczo-rozwojowe dla Grupy JSW – poza zwiększeniem efektywności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu, pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania zasobów i odpadów oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze rewitalizacji terenów poprzemysłowych w obrębie Grupy JSW.

W celu jasnego określenia wszystkich zadań oraz procesów związanych z projektami B+R+I w Grupie JSW w ramach projektu wypracowano Politykę B+R+I, która:

 • Opisuje proces rozpoczęcia, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I w Grupie JSW
 • Wskazuje dokumenty, w oparciu o które realizowany jest proces rozpoczęcia, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I
 • Identyfikuje jednostki organizacyjne zaangażowane w procesy: rozpoczęcia, prowadzenia i raportowania oraz finansowania projektów B+R+I w Grupie JSW
 • Określa kompetencje oraz zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych zaangażowanych w procesy B+R+I w ramach Grupy JSW

Założenia strategii

Realizacja założeń Strategii Innowacji opiera się  na trzech filarach:

 • Koordynacja

  działań innowacyjnych

 • Zapewnienie

  odpowiedniego poziomu finansowania ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych

 • Współpraca

  z krajowym i międzynarodowym ekosystemem innowacji

Innowacje są wdrażane w czterech głównych obszarach merytorycznych: Efektywności, Jakości, Bezpieczeństwa i Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej. Realizacja Strategii Innowacji możliwa jest dzięki czterem głównym kategoriom działań:

 • Prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 • Koordynacji prac przedwdrożeniowych koniecznych przy wprowadzaniu nowych technologii do działalności Grupy.
 • Komercjalizacji efektów realizowanych projektów innowacyjnych o wysokim potencjale rynkowym.
 • Inicjowaniu i wspieraniu działań budujących kulturę innowacji.

Projekty związane z obszarem badań, rozwoju i innowacji zostały podzielone na trzy kategorie:

STRATEGICZNE PROJEKTY,

w przypadku których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy JSW została oszacowana na 10 mln zł lub więcej

INNOWACYJNE PROJEKTY,

w przypadku których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy została oszacowana pomiędzy 0,25 mln zł a 10 mln zł. Projektami Innowacyjnymi są także projekty, których wartość środków do zaangażowania przez spółki Grupy jest mniejsza niż 0,25 mln zł, ale zakładają udział więcej niż jednej spółki lub jednostki biznesowej Grupy

LOKALNE PROJEKTY,  

w przypadku których wartość została oszacowana poniżej 0,25 mln zł, i które są realizowane przez jedną spółkę lub jednostkę biznesową Grupy

Wyniki wyszukiwania: