Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Nota

Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej

Udziały niekontro-lujące

Razem kapitał własny

Kapitał podstawowy

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

Zyski zatrzymane

Razem

Stan na 1 stycznia 2013 r.

 

1 251,9

905,0

-

6 245,6

8 402,5

171,4

8 573,9

Całkowite dochody razem:

 

-

-

-

79,3

79,3

5,1

84,4

- zysk netto

 

-

-

-

77,3

77,3

4,9

82,2

- inne całkowite dochody

 

-

-

-

2,0

2,0

0,2

2,2

Dywidendy

34

-

-

-

(295,8)

(295,8)

(1,2)

(297,0)

Transakcje z udziałami
niekontrolującymi

36

-

-

-

(1,0)

(1,0)

(8,7)

(9,7)

Stan na 31 grudnia 2013 r.

 

1 251,9

905,0

-

6 028,1

8 185,0

166,6

8 351,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia 2014 r.

 

1 251,9

905,0

-

6 028,1

8 185,0

166,6

8 351,6

Całkowite dochody razem:

 

-

-

(56,8)

(1 024,1)

(1 080,9)

1,7

(1 079,2)

- zysk/(strata) netto

 

-

-

-

(659,1)

(659,1)

2,0

(657,1)

- inne całkowite dochody

 

-

-

(56,8)

(365,0)

(421,8)

(0,3)

(422,1)

Dywidendy

 

-

-

-

-

-

(0,9)

(0,9)

Transakcje z udziałami niekontrolującymi

36

-

-

-

8,2

8,2

(12,2)

(4,0)

Stan na 31 grudnia 2014 r.

 

1 251,9

905,0

(56,8)

5 012,2

7 112,3

155,2

7 267,5


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej