8. Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa finansowe po przeliczeniu na PLN:

 

31.12.2014

 

31.12.2013

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Razem

 

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Razem

 

Forwardy walutowe:

 

– EUR

1,9

0,8

2,7

 

-

0,8

0,8

– USD

0,2

-

0,2

 

-

2,4

2,4

Razem, w tym

2,1

0,8

2,9

 

-

3,2

3,2

część długoterminowa

-

-

 

-

-

-

część krótkoterminowa

2,1

0,8

2,9

 

-

3,2

3,2

Zobowiązania finansowe po przeliczeniu na PLN:

 

31.12.2014

 

31.12.2013

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Razem

 

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Razem

 

Forwardy walutowe:

 

– EUR

0,5

3,2

3,7

 

-

-

-

– USD

7,0

4,3

11,3

 

-

-

-

IRS:

 

 

 

 

-

-

-

– PLN

0,3

-

0,3

 

-

-

-

Razem, w tym

7,8

7,5

15,3

 

-

-

-

część długoterminowa

0,3

-

0,3

 

-

-

-

część krótkoterminowa

7,5

7,5

15,0

 

-

-

-

Pochodny instrument finansowy jest zaliczany do krótkoterminowych instrumentów finansowych jeżeli termin rozliczenia tego instrumentu lub jego części przypada w okresie do jednego roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Jeżeli termin rozliczenia instrumentu finansowego przypada w okresie powyżej roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy taki instrument lub jego część zaliczamy do długoterminowych instrumentów finansowych.

Wartości nominalne kontraktów wyrażone w poszczególnych walutach przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt

Waluta

31.12.2014

 

31.12.2013

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

 

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Forward walutowy

 

EUR

55,7

68,3

 

-

22,7

kupno

-

-

 

-

-

sprzedaż

55,7

68,3

 

-

22,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Forward walutowy

 

USD

36,1

11,4

 

-

6,4

kupno

-

-

 

-

-

sprzedaż

36,1

11,4

 

-

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS

 

PLN

36,9

-

 

-

-

36,9

-

 

-

-


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej