11. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Lokaty bankowe

0,2

10,7

Pozostałe

-

0,1

Razem inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,2

10,8

Struktura walutowa lokat bankowych o terminie zapadalności od 3 do 12 miesięcy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

 

31.12.2014

31.12.2013

PLN

 

 

Lokaty bankowe

0,2

9,8

Razem

0,2

9,8

EUR

 

 

Lokaty bankowe

-

0,9

Razem

-

0,9

Razem

0,2

10,7


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej