Segment koksowniczy

Działalność koksową w Grupie w 2014 roku realizowały spółki: JSW KOKS (w tym cztery koksownie: Przyjaźń, Radlin, Jadwiga i Dębieńsko) i WZK Victoria. W 2014 roku udział produkcji koksu w poszczególnych spółkach wynosił: JSW KOKS - 89%, WZK Victoria - 11% ogólnej produkcji koksu Grupy. Podstawowym produktem segmentu koksowego jest koks wielkopiecowy, stanowiący 67% ogólnej ilości wyprodukowanego w 2014 roku koksu. Koks odlewniczy stanowił 9% ogólnej produkcji koksu Grupy, natomiast pozostałą produkcję stanowiły: koks przemysłowy, koks metalurgiczny i koks opałowy, których udział wynosił odpowiednio 19%, 2% i 3%.

W porównaniu do 2013 roku, produkcja koksu wzrosła o 2,6%, a jego sprzedaż w Grupie w 2014 roku była wyższa o 7,7%. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 3 489,2 mln zł i były niższe 5,8% niż w 2013 roku. Porównywalnie jak w segmencie węglowym, niższe przychody w segmencie koksowym, były wynikiem trudnej sytuacji w sektorze stalowym i koksowym, co w efekcie było powodem uzyskiwania niższych cen koksu ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych.

Tabela Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych


Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Produkcja (w mln ton) (1)

4,0

3,9

3,8

3,1

102,6

Wielkość sprzedaży koksu na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton)(2)

4,2

3,9

3,8

3,0

107,7

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych (w mln zł)(3)

3 489,2

3 704,3

4 307,9

4 220,0

94,2

(1) wielkość produkcji koksu z koksowni Grupy,
(2) wielkość sprzedaży koksu wyprodukowanego przez Grupę,
(2) przychody ze sprzedaży obejmują przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej