Informacje dotyczące obszarów geograficznych w podziale na segmenty

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

 

Nota

2014

2013

Sprzedaż na terenie Polski, w tym:

 

 

 

Węgiel

 

2 336,4

2 656,0

Koks

 

633,3

696,7

Pozostałe segmenty

 

351,7

368,8

Razem sprzedaż na terenie Polski

 

3 321,4

3 721,5

 

 

 

 

Sprzedaż poza Polskę, w tym:

 

 

 

Kraje Unii Europejskiej, w tym:

 

3 434,5

3 500,9

Węgiel

 

635,9

899,2

Koks

 

2 798,4

2 601,7

Pozostałe segmenty

 

0,2

-

Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym:

 

57,5

115,5

Węgiel

 

-

3,8

Koks

 

57,5

111,7

Pozostałe kraje, w tym:

 

1,5

294,3

Węgiel

 

-

-

Koks

 

-

294,3

Pozostałe segmenty

 

1,5

-

Razem sprzedaż poza Polskę, w tym:

 

3 493,5

3 910,7

Węgiel

 

635,9

903,0

Koks

 

2 855,9

3 007,7

Pozostałe segmenty

 

1,7

-

Razem przychody ze sprzedaży

23

6 814,9

7 632,2

Informacje dotyczące głównych klientów

Za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów zewnętrznych przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 1 863,9 mln zł i zostały ujęte w segmencie Węgiel, w segmencie Koks oraz w Pozostałe segmenty, natomiast przychody ze sprzedaży do drugiego z nich wyniosły 845,8 mln zł i zostały ujęte w segmencie Koks.

Za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przychody z tytułu sprzedaży do jednego klienta zewnętrznego przekroczyły poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do tego klienta wyniosły 2 062,6 mln zł i zostały ujęte w segmencie Węgiel, w segmencie Koks oraz w Pozostałe segmenty.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej