Ceny sprzedaży

Ceny podstawowych produktów Grupy w 2014 roku były znacząco niższe niż w latach 2011-2013. Ceny węgla w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku spadły średnio o ok. 12%. Podobnie jak w przypadku cen węgla, ceny koksu spadły o ok. 11%.

Tabela Uzyskane średnie ceny sprzedaży węgla wyprodukowanego w Grupie oraz średnie ceny sprzedaży koksu


Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Średnie ceny sprzedaży węgla

Węgiel koksowy (w zł/t)

410,36

473,34

625,70

811,78

86,7

Węgiel do celów energetycznych (w zł/t)

234,39

267,58

315,27

266,93

87,6

Ogółem (w zł/t)(1)

338,95

386,77

500,90

583,26

87,6

Średnie ceny sprzedaży koksu

Koks (zł/t)(2)

668,18

758,50

970,20

1 197,93

88,1

(1) ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu, wynoszące średnio w JSW w 2014 roku: 7,31 zł/t, w 2013 roku: 10,19 zł/t, 2012 roku: 11,07 zł/t i w 2011 roku: 5,61 zł/t,
(2) cena na bazie FCA, dotyczą koksowni będących w Grupie w poszczególnych okresach.

Ceny koksu i węgla koksowego oferowane przez Grupę podążały za trendami rynkowymi, co zostało zobrazowane na poniższych wykresach.

Wykres Ceny węgla koksowego i koksu

Presja na ceny rynkowe węgla koksowego jak i koksu (a także węgla energetycznego) ma charakter ustabilizowanego trendu i wynika z bilansu popytu i podaży zarówno w skali Europejskiej jak i rynków światowych. Główne czynniki kształtujące obecnie sytuację popytowo-podażową (nadpodaż, zmiany technologiczne takie jak pojawienie się technologii wstrzykiwania pyłu węglowego, niski koszt wydobycia i wysoka efektywność kopalni odkrywkowych) sugerują, że relatywnie niskie ceny na rynkach światowych będą utrzymywały się jeszcze przynajmniej przez pewien czas.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej