List prezesa

Jastrzębie-Zdrój, 19 marca 2015 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy JSW za 2014 rok. To sprawozdanie za rok, który był dla Grupy okresem pełnym wyzwań, bo przyszło nam działać w wyjątkowo trudnych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Musieliśmy dostosowywać się do dynamicznych zmian zarówno w globalnej gospodarce jako całości, jak i do pogarszającej się koniunktury na rynku surowców. Duże wahania obserwowaliśmy też na rynku walut, a dodatkowo pierwsza połowa 2014 roku przyniosła dalszy spadek cen naszego kluczowego produktu - węgla koksowego. Mimo że w drugiej połowie roku spadek cen wyhamował, to pozostały one na poziomie najniższym od kilku lat. Na niesprzyjającą sytuację makroekonomiczną nałożyły się dodatkowo trudności geologiczne w kilku naszych kopalniach, co wyraźnie obniżyło poziom wydobycia w pierwszej części ubiegłego roku i wpłynęło na zdolność produkcyjną w całym roku. Mimo intensyfikacji działań w segmencie wydobycia nie udało się osiągnąć zakładanej na cały rok produkcji, aczkolwiek dobowe wydobycie w II połowie roku osiągnęło wyższy poziom niż w ostatnich latach.

Z punktu widzenia Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej był to okres konsekwentnych działań mających z jednej strony przeprowadzić grupę kapitałową przez trudny okres, a z drugiej strony skonsolidować poszczególne części Grupy. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki tkwi w naszej grupie kapitałowej. Wzmocniliśmy go poprzez zakup kopalni Knurów-Szczygłowice razem z jej bogatymi złożami węgla koksowego. Tym samym nie tylko zapewniliśmy sobie możliwość utrzymania produkcji przez kolejne dziesięciolecia, ale pozyskaliśmy złoża wyróżniające się niskimi kosztami wydobycia. Właśnie ten element kosztowy jest niezwykle ważny ze względu na otoczenie i globalne trendy, do których Spółka musi się dostosowywać. W 2014 roku Zarząd JSW koncentrował się również na redukcji kosztów, racjonalizacji nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych aktywów. Działania we wszystkich segmentach naszej działalności: węglowym, koksowym i energetycznym były podejmowane z pełną rozwagą i prowadzone w sposób odpowiedzialny w relacji do przewidywanego rozwoju sytuacji w naszym otoczeniu i gospodarce. O wszystkich naszych decyzjach informowaliśmy systematycznie i konsekwentnie akcjonariuszy, inwestorów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Szanowni Państwo. Zdaję sobie doskonale sprawę, że zarówno wyniki finansowe JSW, jak i zmiany kursu akcji spółki w 2014 były dla Akcjonariuszy dalekie od oczekiwań. Osoby, które patrzyły na sektor górniczy w ujęciu globalnym, zauważały, że nasz kurs podlegał takim samym zmianom, jak notowania akcji spółek wydobywczych na świecie. Wszystkie one ponosiły konsekwencje niskich cen węgla na światowych rynkach, przez co również doświadczyły spadku zaufania inwestorów do swoich akcji. Zwracam jednak uwagę, że mimo tak trudnej sytuacji Spółka - w odróżnieniu od wielu konkurentów - nie zatrzymała ani nie ograniczyła wydobycia w żadnej swojej kopalni. Zachowała też płynność i realizowała najpilniejsze inwestycje. Determinacja i konsekwencja w działaniu pozwoliły wydobyć oraz sprzedać w ubiegłym roku prawie 14 milionów ton węgla. Produkcja koksu przekroczyła 4 miliony ton. Do pełnego wykorzystania potencjału Grupy JSW konieczna jest jednak kontynuacja programu ograniczania kosztów. Rok 2014 był dopiero początkiem procesu gruntownej restrukturyzacji w grupie kapitałowej JSW. Nie można uciec od rynkowych realiów, zwłaszcza mając przed sobą perspektywę utrzymujących się niskich cen węgla. Program restrukturyzacji musi mieć głęboki, całościowy charakter ze względu na dramatyczny spadek cen węgla na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wymaga to wprowadzenia radykalnych i trwałych oszczędności również w obszarze kosztów pracy. Wierzę w odpowiedzialność strony społecznej, dzięki której wspólnie wypracujemy korzystne dla spółki, jej pracowników i akcjonariuszy rozwiązania.

Podsumowując trudny 2014, rok wyzwań i nawarstwiających się trudności, życzę Państwu – Akcjonariuszom Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aby rok 2015 był dla JSW okresem zmian na lepsze i udanej, pełnej restrukturyzacji, która zapewni w kolejnych latach stabilny rozwój całej Grupie Kapitałowej JSW.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Borecki

p. o. Prezesa Zarządu JSW S.A.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej