Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Polityka informacyjna oraz komunikacja z rynkiem kapitałowym

W celu utrzymania zarówno pożądanego wizerunku Grupy wśród interesariuszy JSW, jak również pozytywnych standardów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, JSW kontynuowała podejmowane dotychczas działania poprzez przekazywanie rzetelnej informacji zgodnie z najwyższymi standardami w tym obszarze. Potwierdzeniem wysokiego standardu prowadzonych działań jest zajęcie przez JSW drugiego miejsca spośród 456 spółek notowanych na GPW w rankingu gazety „Parkiet” za najlepsze prowadzenie relacji inwestorskich w 2014 roku.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego odbywała się poprzez:

 • udział w szeregu spotkań z akcjonariuszami firmy, potencjalnymi inwestorami oraz analitykami giełdowymi zarówno sell i buyside-owymi, które odbywały się m.in. w formie zorganizowanych konferencji takich jak: Morgan Stanley Central & Eastern Europe („CEE”) Conference w marcu 2014 roku, Institutional Investor Conference w Zürs oraz Polish Capital Market w Londynie w kwietniu 2014 roku. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele m.in. Pioneer Pekao Investment Management, Raiffeisen Centrobank, Noble Funds TFI, Raiffeisen Capital Management, Quercus TFI, Volksbank Invest, Vector Capital Management, BCR PENSII, Conseq, Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Investment Poland, Finasta Asset Management;
 • publikację raportów bieżących oraz okresowych wraz z organizacją konferencji wynikowych transmitowanych za pomocą sieci Internet z możliwością zadawania pytań Zarządowi JSW drogą mailową:

  • po publikacji wyników za 2013 rok w dniu 14 marca 2014 roku,
  • po publikacji wyników za I kwartał 2014 roku w dniu 16 maja 2014 roku,
  • po publikacji wyników za I półrocze 2014 roku w dniu 14 sierpnia 2014 roku,
  • po publikacji wyników za III kwartał 2014 roku w dniu 14 listopada 2014 roku;

 • organizację dodatkowych spotkań z analitykami w celu omówienia bieżącej sytuacji w JSW, w tym spotkanie połączone z wizytą analityków na terenie spółki zależnej SEJ w EC Pniówek oraz zjazdem na dół drążonym szybem 1-Bzie;
 • uczestnictwo w konferencji inwestorskiej WallStreet18 w Karpaczu w czerwcu 2014 roku, organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych;
 • wywiady członków Zarządu i innych przedstawicieli JSW, m.in. dla: Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, TVN24 BiŚ, Polsat Biznes, agencji PAP, portali WNP, net.tg, dziennika giełdy Parkiet oraz innych branżowych czasopism;
 • publikację komunikatów prasowych dotyczących bieżącej sytuacji JSW, w tym szczególnie kampania informacyjna związana z nabyciem KWK Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej SA. (informacje i komunikaty prasowe, Equity Story);
 • udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”, pilotowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, skierowanej do inwestorów indywidualnych w edycji 2013/2014, mającej na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe;
 • bieżącą aktualizację strony internetowej (sekcja relacji inwestorskich), w tym udostępnienie szeregu danych finansowych oraz operacyjnych w wersji edytowalnej umożliwiających ich szybkie porównanie z danymi historycznymi, a także publikację raportów ekspertów ds. złóż;
 • publikację drugi raz z rzędu raportu rocznego w formie niezależnego serwisu internetowego on-line, umożliwiającego w prosty sposób dotarcie do wybranych informacji ze sprawozdań za ubiegły rok obrotowy (http://www.jsw.pl/raportroczny/). W konkursie „The Best Annual Report 2013” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków JSW zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy raport roczny w Internecie”. Raport został stworzony własnymi siłami Grupy Kapitałowej JSW.

Podmioty rynku kapitałowego mogą kontaktować się z Emitentem w następujący sposób:


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej