Działalność GK

Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwie główne linie biznesowe: górniczą, obejmującą wydobycie węgla (głównie koksowego) oraz koksowniczą, obejmującą produkcję pełnej gamy produktów koksowniczych. W skład Grupy wchodzą także przedsiębiorstwa wspierające dwie główne linie biznesowe, które prowadzą działalność: energetyczną oraz pomocniczą.

Jednostka dominująca od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego. Całość działań produkcyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych i handlowych JSW jest ukierunkowana na utrzymanie w długim okresie pozycji lidera w produkcji węgli koksowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W zakresie węgla koksowego JSW koncentruje się na zapewnieniu klientom dostaw wysokiej jakości węgla koksowego hard. Zakres prowadzonej przez JSW działalności i  oferowanych przez nią produktów skutkuje ekspozycją JSW na szereg powiązanych ze sobą rynków. Popyt na wydobywany przez JSW węgiel koksowy kształtowany jest przez światową koniunkturę na rynkach węgla, koksu i stali.

W ostatniej dekadzie, na światowych rynkach węglowo-koksowo-hutniczych zachodziły istotne zmiany podaży, popytu i cen. Rezultatem wzrostów i spadków zapotrzebowania ze strony odbiorców i towarzyszących im dynamicznych wahań cen, są coraz krótsze cykle koniunkturalne na powiązanych rynkach. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z globalnym spowolnieniem gospodarczym, które odczuwalne było również przez JSW, z uwagi na powiązanie produktowe z rynkami koksowo-hutniczymi. Niskie poziomy cen rynkowych na powiązanych rynkach w istotny sposób przyczyniły się do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży w 2014 roku.

W związku z bardzo trudną sytuacją w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce spowodowaną głębokimi spadkami cen węgla na międzynarodowych rynkach, nadpodażą na rynku krajowym oraz rosnącymi kosztami wydobycia, Grupa odnotowała w 2014 roku ujemny wynik finansowy. W świetle obecnych, bardzo trudnych warunków rynkowych, Grupa podejmuje szereg działań oszczędnościowych, w tym m.in. ograniczenie ponoszonych nakładów inwestycyjnych.

W 2014 roku wolumen produkcji węgla został zrealizowany na poziomie 13,9 mln ton (w tym 9,9 mln ton węgla koksowego i 4,0 mln ton węgla do celów energetycznych), tj. o 0,3 mln ton więcej niż w 2013 roku, z tym, że wielkość ta obejmuje wydobycie z przejętej przez JSW KWK Knurów-Szczygłowice na poziomie 1,6 mln ton (od 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku).

Uwzględniając włączoną od sierpnia 2014 roku w struktury JSW KWK Knurów-Szczygłowice, Grupa w 2014 roku sprzedała 8,8 mln ton węgla. Sprzedaż koksu wyniosła 4,2 mln ton, przekraczając ilości sprzed roku o blisko 0,3 mln ton.

W skład Grupy wchodzą następujące koksownie: Koksownia Przyjaźń oraz KK Zabrze (od 2 stycznia 2014 roku jako JSW KOKS S.A.) oraz WZK Victoria. Koksownie te produkują wysokiej jakości koks, wykorzystując węgiel koksowy wydobywany przez Jednostkę dominującą oraz w mniejszym stopniu węgiel od podmiotów trzecich. W strukturze asortymentowej Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze przeważa koks metalurgiczny, natomiast WZK Victoria specjalizuje się w produkcji koksu odlewniczego. W 2014 roku koksownie Grupy wyprodukowały 4,0 mln ton koksu, tj. o 2,6% więcej niż w 2013 roku.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej