O nas

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producent koksu w Unii Europejskiej. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Podstawową działalność Grupy stanowi również wydobywanie i sprzedaż węgla do celów energetycznych.

Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

Obszary wydobywcze Grupy

W III kwartale 2014 roku obszar wydobywczy JSW zwiększył się w związku z nabyciem KWK Knurów-Szczygłowice. Dzięki posiadanym znaczącym zasobom węgla Grupa ma mocne podstawy, aby utrzymać wiodącą pozycje na rynku węgla koksowego.

Kopalnie Grupy posiadają łącznie ok. 3,67 mld ton zasobów bilansowych węgla w tym ok. 0,99 mld ton zasobów operatywnych węgla (z uwzględnieniem KWK Knurów-Szczygłowice, według klasyfikacji JORC, na podstawie Raportu eksperta ds. złóż Polskiej Akademii Nauk).

Działalność koksownicza Grupy prowadzona jest na terenie Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Radlina, Czerwionki-Leszczyny i Wałbrzycha. Około 50% produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach, w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii i jest sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom w celu produkcji prądu oraz energii cieplnej.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Jednostka dominująca”, „Emitent”) stanowi centrum sprzedaży wszystkich produktów powstałych z węgla, w tym koksu i węglopochodnych, wyprodukowanych przez koksownie należące do Grupy. Główni odbiorcy produktów Grupy to przede wszystkim klienci w Polsce, w Niemczech, Włoszech, Czechach, a także Austrii.

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 34 tys. osób, w tym ponad 26 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.