O nas

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producent koksu w Unii Europejskiej. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Podstawową działalność Grupy stanowi również wydobywanie i sprzedaż węgla do celów energetycznych.

Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

Obszary wydobywcze Grupy

W III kwartale 2014 roku obszar wydobywczy JSW zwiększył się w związku z nabyciem KWK Knurów-Szczygłowice. Dzięki posiadanym znaczącym zasobom węgla Grupa ma mocne podstawy, aby utrzymać wiodącą pozycje na rynku węgla koksowego.

Kopalnie Grupy posiadają łącznie ok. 3,67 mld ton zasobów bilansowych węgla w tym ok. 0,99 mld ton zasobów operatywnych węgla (z uwzględnieniem KWK Knurów-Szczygłowice, według klasyfikacji JORC, na podstawie Raportu eksperta ds. złóż Polskiej Akademii Nauk).

Działalność koksownicza Grupy prowadzona jest na terenie Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Radlina, Czerwionki-Leszczyny i Wałbrzycha. Około 50% produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach, w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii i jest sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom w celu produkcji prądu oraz energii cieplnej.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”, „Jednostka dominująca”, „Emitent”) stanowi centrum sprzedaży wszystkich produktów powstałych z węgla, w tym koksu i węglopochodnych, wyprodukowanych przez koksownie należące do Grupy. Główni odbiorcy produktów Grupy to przede wszystkim klienci w Polsce, w Niemczech, Włoszech, Czechach, a także Austrii.

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 34 tys. osób, w tym ponad 26 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej