Notowania akcji JSW

Akcje JSW notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 6 lipca 2011 roku. Obrót giełdowy papierami wartościowymi dokonywany jest w walucie PLN. W trakcie 2014 roku akcje JSW wchodziły m.in. w skład indeksów WIG20, WIG30, WIG-Surowce oraz indeksu RESPECT.

Podsumowanie notowań akcji JSW


Dane dotyczące akcji

2014

2013

2012

2011*

Liczba akcji na koniec roku (szt.)

117 411 596

117 411 596

117 411 596

119 207 920

Najniższy kurs zamknięcia (zł)

16,25

53,13

82,20

81,30

Najwyższy kurs zamknięcia (zł)

54,05

97,60

110,60

141,50

Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań (zł)

16,25

53,13

92,40

84,10

Kapitalizacja na koniec danego roku (mln zł)

1 907,9

6 238,1

10 848,8

10 025,4

* dane za 2011 rok od momentu notowania JSW na GPW, tj. od 6 lipca 2011 roku.