Charakterystyka branży i konkurencja

Grupa Kapitałowa zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego i koksu. Wzmocnienie pozycji lidera w produkcji i sprzedaży najlepszej jakości węgla koksowego i utrzymanie pozycji czołowego dostawcy koksu na rynku europejskim to podstawowe cele Grupy.

Lokalizacja najważniejszych odbiorców

W skali globalnej, udział produkcji węgla kamiennego kopalń Grupy jest bardzo niski, stanowiący ok. 0,2% światowej produkcji węgla. Światowa produkcja węgla wynosi około 7 mld ton rocznie, z czego węgiel koksowy na potrzeby koksownictwa stanowi ok. 15%, pozostałe 85% produkcji węgla, to produkty z przeznaczeniem głównie na cele energetyczne. Największym producentem i konsumentem węgla od wielu lat są Chiny (produkcja - ponad 3,5 mld ton). Dalsze miejsca w rankingu produkcji węgla na świecie zajmują: USA, Indie, Australia, Indonezja, Rosja, RPA.

W Europie liczącymi się krajami produkującymi węgiel kamienny są: Polska, Czechy, Niemcy, Ukraina i Rosja (część europejska). Produkcja węgla konkurentów JSW sąsiadujących z Polską, tj. Czech, Niemiec i Ukrainy wynosi odpowiednio ok.: 8,6 mln ton, 8,3 mln ton, 65,8 mln ton, z tego węgla koksowego odpowiednio ok.: 4,6 mln ton, 4,8 mln ton i 20,2 mln ton. Łączna europejska produkcja węgla kamiennego nie pokrywa zapotrzebowania odbiorców, stąd potrzeba głównie krajów zachodnich, posiłkowania się węglem pochodzącym z importu. Roczny deficyt węgla kamiennego w Unii Europejskiej szacowany jest na ok. 150-200 mln ton, w tym węgla koksowego ok. 40-50 mln ton.

Źródło: Coal Information (2014 Edition)

W Polsce, w przeważającej większości spółki węglowe produkują węgiel z przeznaczeniem na produkcję energii elektrycznej i ciepła. W 2014 roku produkcja węgla w Polsce wyniosła 72,5 mln ton, z czego 83,1% stanowił węgiel energetyczny. Krajowymi producentami węgla, oprócz Grupy są: Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., LW Bogdanka S.A. i inne mniejsze spółki. W kraju jedynie JSW i Kompania Węglowa S.A. produkują węgiel koksowy. W 2014 roku łączna produkcja węgla koksowego wyniosła 12,3 mln ton. 

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice
Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice

W ramach produkcji węgla koksowego Grupa jest jedynym, krajowym producentem węgla typu hard oraz znaczącym producentem węgla typu semi-soft. Natomiast Kompania Węglowa S.A. produkuje oprócz węgla energetycznego niewielkie ilości węgla koksowego typu semi-soft (ok. 2,4 mln ton w 2014 roku).

 
Udział Grupy w krajowej produkcji węgla
Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice; opracowanie własne.

Następnym, po węglu koksowym hard, znaczącym produktem Grupy jest koks, wytwarzany przez własne koksownie. Strategicznymi sortymentami w ofercie Grupy są koks wielkopiecowy i odlewniczy, których udział produkcji w 2014 roku w łącznej produkcji koksu Grupy wynosił 76%. Pozostałe 24% stanowiły: koks przemysłowy, metalurgiczny i opałowy.

W procesie koksowania węgla, uzyskuje się także produkty węglopochodne, których produkcja jest ścisłe skorelowana z poziomem produkcji koksu. Produktami węglopochodnymi o największej skali wartości w ich sprzedaży, poza gazem koksowniczym, są smoła koksownicza i benzol. Pozostałe produkty węglopochodne to siarczan amonu i siarka płynna. W skali światowej, udział sprzedaży węglopochodnych przez Grupę jest znikomy.

Różnorodność oferowanych przez Grupę produktów węglowych i koksowych pozwala jej działać na wielu rynkach i elastycznie zarządzać polityką handlową, dostosowując się do bieżących uwarunkowań rynkowych.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej