Podstawowe dane operacyjne

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 13 462,4 13 626,8 13 946,6 2,3%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 9 469,2 9 837,0 9 881,5 0,5%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 929,3 -
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 3 993,2 3 789,8 4 065,1 7,3%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 652,1 -
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 82,0 79,0 79,0 0,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 8 196,9 9 174,6 8 727,7 -4,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 4 901,6 5 314,5 5 185,9 -2,4%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 560,2 -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 295,3 3 860,1 3 541,8 -8,2%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 768,8 -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 74,0 -10,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 4 134,9 3 559,0 2 972,3 -16,5%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 069,4 2 526,1 2 129,8 -15,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 065,5 1 032,9 842,5 -18,4%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 86,0 78,0 -9,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 625,70 473,34 410,36 -13,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 315,27 267,58 234,39 -12,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 476,1 5 181,2 4 942,6 -4,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 246,5 4 942,0 4 708,8 -4,7%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 362,2 -
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 229,6 239,2 233,8 -2,3%
w tym KWK "Knurów-Szczygłowice" tys. ton - - 12,0 -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 80,0 75,0 76,0 1,3%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 514,8 826,8 1 259,1 52,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 994,1 591,6 605,0 2,3%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 520,7 235,2 654,1 178,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 686,0 4 554,8 4 926,3 8,2%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 348,09 334,25 353,22 5,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 467,6 1 378,5 1 335,3 -3,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 577,1 1 373,3 1 210,9 -11,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 849,4 3 942,6 4 015,8 1,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 752,7 3 940,0 4 162,1 5,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 4 307,9 3 704,3 3 489,2 -5,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 970,20 758,50 668,18 -11,9%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 366,7 316,6 128,6 -59,4%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,3 582,9 609,3 4,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,77 148,01 151,85 2,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,6 232,4 147,0 -36,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 138,6 254,5 179,0 -29,7%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2014 rok


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej