Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2014 roku


Nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy w 2014 roku

JSW w gronie spółek notowanych w ramach RESPECT

JSW po raz kolejny, nieprzerwanie od 2012 roku, znalazła się wśród spółek zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, wchodzących w skład prestiżowego indeksu RESPECT Indeks.

Nagrody w konkursie The Best Annual Report 2013

JSW zajęła pierwsze miejsce w konkursie The Best Annual Report 2013, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii Najlepszy Raport Roczny w internecie. W tym samym konkursie JSW zajęła drugie miejsce w kategorii Najlepsza wartość użytkowa raportu rocznego. Ponadto JSW zajęła również wyróżnienie za istotny progres w doskonaleniu sprawozdania zarządu z działalności.

Czarny Diament 2014

Nagroda Czarny Diament 2014 została przyznana KWK Pniówek w Pawłowicach, za wzorowy kontakt z samorządami lokalnymi. Jest to nagroda przyznawana od 16 lat ludziom, firmom oraz instytucjom, które w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu oraz województwa. Nagroda przyznawana jest przez Izbę Przemysłowo - Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Nagrody dla ratowników górniczych

Ratownicy Ruchu Borynia KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie uzyskali dwa pierwsze i jedno drugie miejsce podczas IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego w Polsce, w których brało udział 21 drużyn z 13 państw. Sprawność ratowników oceniano w pięciu konkurencjach: symulowanej akcji ratowniczej, umiejętności mechaników sprzętu ratowniczego oraz mechaników sprzętu pomiarowego, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz teście wiedzy.

Nagroda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” opracowana i wdrożona w JSW zdobyła I nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne” w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Naczelnej Organizacji Technicznej, PIP, UDT, WUG, ZUS, KRUS, NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Jest to prestiżowy konkurs o zasięgi ogólnokrajowym obejmującym wszystkie obszary gospodarki, nauki i techniki.

Innowator 2014

JSW KOKS (Koksownia Przyjaźń) otrzymała wyróżnienie Innowator 2014, za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w procesie produkcji. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.

Muflon w kategorii Firma Odpowiedzialnego Biznesu

WZK Victoria otrzymały regionalną nagrodę Muflon, zajmując pierwsze miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Muflony 2013 w kategorii Firma Odpowiedzialnego Biznesu.

Świadectwo AEO w odniesieniu do uproszczeń celnych w spółki Polski Koks

Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO przyznawane jest przez służby celne Unii Europejskiej przedsiębiorcom, których działalność jest oparta na przepisach wspólnotowego prawa celnego. Dokument ten daje gwarancję, że posiadający go podmiot gospodarczy jest wiarygodny dla organów celnych na terenie całej Unii Europejskiej. Świadectwo to potwierdza również pozytywny wizerunek przedsiębiorcy w środowisku biznesowym. Status AEO uprawnia do korzystania z szeregu ułatwień odnoszących się do kontroli. Certyfikat może być przyznany każdemu przedsiębiorcy z siedzibą na obszarze Unii Europejskiej i pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Do tych kryteriów należą: odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi, w razie potrzeby transportowymi, udokumentowana wypłacalność, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony oraz przestrzeganie wymogów celnych. Status AEO uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii, Norwegii, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Medal Europejski za eksport koksu dla spółki Polski Koks

Zgodnie z ideą Medalu Europejskiego, wyróżnione zostały wyroby i usługi, których jakość odpowiada standardom europejskim. Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Jego celem jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

Wyróżnienie Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii ochrony powietrza

Polski Koks, właściciel Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, w którym produkowany jest VARMO HOME został wyróżniony w XIII edycji konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii „ochrona powietrza”. Kolejna edycja Konkursu „Ekolaury PIE” odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Celem konkursu jest nagrodzenie najefektywniejszych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska zrealizowanych przez przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje proekologiczne na terenie całego kraju.

Złoty Laur „Umiejętności i Kompetencji”

Spółka CLPB otrzymała Złoty Laur w kategorii Nauka i Innowacyjność, przyznawany za sprawne kierowanie firmą, która systematycznie rozwija się, jest otwarta na nowe wyzwania i utrzymuje wysokie standardy świadczonych usług, ciągłe wdrażanie innowacyjnych usług i stosowanie nowoczesnych technik badawczych, ścisłą współpracę z klientami, dostarczanie terminowo i rzetelnie wyników zleconych badań, poszukiwanie nowych obszarów i adekwatnych technik badawczych, ciągłe poszerzanie kompetencji i umiejętności załogi.

Złoty Laur „Polskie Przedsiębiorstwo”

Spółka JSK otrzymała Złoty Laur w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo”, przyznany za sprawne zarządzanie spółką, osiąganie dobrych wyników ekonomicznych i wysokiej jakości usług zorientowanych na oczekiwania klienta, utrzymywanie infrastruktury kolejowej i towarzyszących obiektów w dobrym stanie technicznym, dbanie o ich sprawność i niezawodność, dywersyfikację świadczonych usług, poszukiwanie nowych obszarów i zdobywanie nowych kompetencji.

Lider rynku 2014 Euro Leader

Spółka JSK otrzymała tytuły: Lider Rynku - Najlepsza w Polsce Firma w zakresie udostępniania linii kolejowych oraz Euro Leader w zakresie udostępniania linii kolejowych.

Solidny Pracodawca Roku 2013

W lutym 2014 roku spółka Advicom została uhonorowana tytułem „Solidnego Pracodawcy Roku 2013”. Nagroda jest przyznawana za efektywną i innowacyjną politykę personalną, a pośród kryteriów jakimi kieruje się kapituła oceniająca znajdują się: warunki pracy, respektowanie przepisów BHP i prawa pracy, terminowość wypłaty wynagrodzeń, warunki socjalne oraz ścieżka rozwoju zawodowego.

Gazela Biznesu 2014

Spółka Advicom znalazła się w gronie przedsiębiorstw wyróżnionych Gazelą Biznesu 2014 – wyróżnieniem dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela, to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród, nawet znacznie większych konkurentów. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku, przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej