List Prezesa Zarządu

„Rok 2014 był okresem konsekwentnych działań mających z jednej strony przeprowadzić grupę kapitałową przez trudny okres, a z drugiej strony skonsolidować poszczególne części Grupy. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki tkwi w naszej grupie kapitałowej.” Jerzy Borecki
p. o. Prezesa Zarządu JSW S.A.