Ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zdrowie pracowników, zapewnienie właściwego poziomu ochrony przed zagrożeniami oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego kopalń to wartości, które Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na czele priorytetów.

  • Nieustannie modernizujemy urządzenia produkcyjne. Od lat Zarząd Spółki dba o to, aby prowadzenie eksploatacji odbywało się w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie górnicze. Kopalnie wyposażane są w nowoczesne kompleksy ścianowe dostosowane do warunków górniczo-geologicznych oraz występujących zagrożeń.

  • Budujemy wśród naszych Pracowników świadomość właściwych, bezpiecznych postaw w pracy. Firma dba o ciągłe podnoszenie poziomu kompetencji i wyszkolenie pracowników.   We wszystkich kopalniach Spółki organizowane są cykliczne konkursy wiedzy o przepisach bhp, które propagują bezpieczne zachowania i podnoszą świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

  • Wprowadziliśmy system monitorowania zagrożeń. W zakładach Spółki z powodzeniem działa system monitorowania i poprawy warunków pracy. Dbając o bezpieczeństwo załogi w kopalniach Spółki wprowadzany jest system monitoringu elektronicznego, który pozwoli na identyfikację załogi na dole kopalni.

  • Szczególną wagę przykładamy również do różnorodnych akcji prozdrowotnych. Od 2005 roku zakres badań profilaktycznych został poszerzony o obowiązkowe, dodatkowe badania z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, dla wszystkich pracowników. Ponadto od 2010 roku w JSW  zapewnione są usługi psychologiczne w formie dyżurów stacjonarnych w każdej z kopalń Spółki. Z usług psychologicznych może skorzystać każdy z pracowników, a celem tych działań jest wytworzenie lepszych warunków do bezpiecznej pracy w kopalniach. Zapewniony jest również udział wyspecjalizowanych służb psychologicznych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.