Założenia strategii zrównoważonego rozwoju: 7 x szacunek

Cel 1

Szanujemy naukę i wykorzystujemy rozwiązania innowacyjne, by móc rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony.

Cel 2

Szanujemy życie i zdrowie i nie idziemy na ustępstwa w sprawach bezpieczeństwa.

Cel 3

Szanujemy każdego człowieka, naszą wspólnotę, biorąc współodpowiedzialność za JSW i jej majątek.

Cel 4

Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich efektywne wykorzystanie

Cel 5

Szanujemy środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie przyrodnicze i społeczności lokalne terenów, na których JSW prowadzi swoją działalność, i których jest współobywatelem i sąsiadem.

Cel 6

Szanujemy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Cel 7

Szanujemy transparentność i uczciwość w zarządzaniu.