Jastrzębska Spółka Węglowa SA traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Sponsoring w Spółce odgrywa także ważną rolę w budowaniu relacji ze społecznościami lokalnymi, wspieraniu rozwoju regionu oraz budowie pozytywnych skojarzeń z marką korporacyjną oraz zwiększeniu stopnia identyfikacji pracowników z organizacją.

Spółka, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, główny nacisk kładzie na wspieranie sportu – w szczególności zawodowego, dedykując tej sferze 90% środków finansowych przeznaczonych na sponsoring.  Zarazem obszar ten jest poddawany najbardziej wnikliwej analizie odbioru medialnego i społecznego, a partnerom stawiane są zadania z zakresu osiągania wyników sportowych. 

Zaangażowanie Spółki w przedsięwzięcia sportowe przynosi wymierne korzyści: 

  • Budowa pozytywnego wizerunku Spółki jako firmy górniczej poprzez związanie jej marki z przyjaznym społecznie odbiorem działalności podmiotów sponsorowanych;
  • Propagowanie marki Spółki poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości poza kręgiem klientów i odbiorców produktów Spółki;
  • Dotarcie z przekazem do istotnych dla Spółki środowisk i podkreślanie znaczenia zawsze wysokich standardów przedsięwzięć i inicjatyw pod którymi podpisuje się Spółka;
  • Budowa reputacji Spółki oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej;
  • Podnoszenie atrakcyjności Jastrzębia-Zdroju i regionu wokół jako miejsca, w którym warto mieszkać, pracować, rozwijać swoje pasje i spełniać ambicje, oraz stworzenie dla dzieci i młodzieży z regionu jak najlepszych warunków edukacyjnych  i zdrowotnych.

Wizerunek naszej marki budują przede wszystkim Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel oraz Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie promujący JSW i kraj podczas wszystkich najważniejszych rozgrywek organizowanych w Polsce i na świecie.