Ślad węglowy GK JSW

Grupa Kapitałowa JSW ma przyjemność przedstawić raport dotyczący śladu węglowego swojej organizacji, który wyznaczony został w oparciu o wytyczne GHG Protocol – Standard korporacyjny, najszerzej stosowaną międzynarodową metodologię obliczania śladu węglowego, która pozwala na bezpośrednią integrację z krajowymi i międzynarodowymi rejestrami gazów cieplarnianych (GHG).

Działania emitujące gazy cieplarniane objęte obliczeniem CF Grupy JSW uwzględniają emisje bezpośrednie (zakres 1) oraz emisje pośrednie z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, chłodu i sprężonego powietrza (zakres 2).

Celem wyznaczania śladu węglowego GK JSW  jest monitorowanie emisji gazów cieplarnianych w zdefiniowanych granicach organizacji i dążenie do optymalizacji zużycia energii, eliminowania energochłonnych rozwiązań oraz maksymalizacji gospodarczego wykorzystania metanu. Świadome i skuteczne realizowanie zadań zmierzających do osiągnięcia stawianych w strategii celów związanych ze zwiększoną produkcją w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii oraz zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych w procesie wydobycia i produkcji, powinno sprzyjać osiąganiu celów dotyczących poszanowania:

  • nauki,
  • nieodnawialnych zasobów poprzez ich efektywne wykorzystanie,
  • środowiska naturalnego,
  • transparentności.

Wzrost wartości śladu węglowego w 2018 roku spowodowany jest zwiększeniem produkcji węgla i koksu w porównaniu do roku 2017.

ŚLAD WĘGLOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW

CF GK JSW
mln Mg CO2e
20172018
Emisje bezpośrednie (zakres 1) i emisje pośrednie (zakres 2)

8,14

8,22

Metodologia:

Protokół GHG – Standard korporacyjny

Rok bazowy

2017

Kalkulacja śladu węglowego została przeprowadzona z uwzględnieniem działalności spółek, nad którymi JSW S.A. ma kontrolę operacyjną:

JSW S.A.
JSW KOKS S.A.
JSK Sp. z o.o.
JSU Sp. z o.o.
PGWiR S.A.
JSW SHIPPING Sp. z o.o.
JSW Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o.
JSW Logistics Sp. z o.o.
JSW IT SYSTEM Sp. z o.o.

CLP-B Sp. z o.o
JSW Innowacje S.A.
JZR Sp. o.o.
JSW Ochrona Sp. z o.o.
Hawk-e Sp. z o.o.
BTS Sp. z o.o.
CARBOTRANS Sp. z o.o.
ZREM-BUD Sp. z o.o.
JZR „Dźwigi” Sp. z o.o.

Granice organizacji:

Kontrola operacyjna

Granice operacyjne

Emisje bezpośrednie i pośrednie (zakres 1 i 2)

Kontakt

ZESPÓŁ EMISJI ŚRODOWISKOWYCH

Katarzyna Pruciak-Karasek
Kierownik Zespołu
Tel. +48 32 756 43 64
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl

Magdalena Dordańska
Tel. +48 32 756 45 46
e-mail: [email protected]remove-this.jsw.pl