Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda I Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy oraz wyróżnienie Górniczy Sukces Roku na Szkole Eksploatacji Podziemnej dla pierwszej w polskim górnictwie internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”: Uruchomiona w JSW w oparciu o pomysł i projekt byłego Dyrektora OUG w Rybniku pierwsza w polskim górnictwie internetowa platforma szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko” obejmuje szeroki zasób narzędzi i informacji służących do pogłębiania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Każdy z pracowników może tam znaleźć m.in. informacje dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego, ujednolicone teksty aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, pytania i testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych i prawa pracy, przepisów bhp oraz niektórych norm, wyciągi ważniejszych przepisów górniczych i bryki sztygarskie, referaty, poglądowe filmy i prezentacje z różnych dziedzin górnictwa, wizualizacje zdarzeń i wypadków oraz stosowanych profilaktyk występujących w kopalniach zagrożeń, broszury i ulotki bhp, wnioski Komisji WUG po katastrofach górniczych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. W wyodrębnionej zakładce zamieszczane są informacje, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, redagowane przez osoby zatrudnione w działach BHP poszczególnych kopalń /ruchów Spółki. Na platformie funkcjonuje internetowy konkurs z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp, którego celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcenie pracowników do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

  • Nagroda I Stopnia w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy,
  • Wyróżnienie Górniczy Sukces Roku w XXIII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej,
  • Rekomendacja Wyższego Urzędu Górniczego w kategorii - BHP w górnictwie „Najlepsze praktyki”.

 

2. Nagroda III Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy: „Robota na grubie” - popularyzacyjno-edukacyjna gra multimedialna, opracowana na podstawie gry planszowej pomysłu pracownicy KWK „Budryk”, otrzymała nagrodę w kategorii Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. „Robota na grubie” jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce w zakresie popularyzacji wiedzy o kopalni węgla kamiennego i występujących w niej zagrożeniach. Wpisuje się ona w bardzo ważną dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. społeczną odpowiedzialność biznesu. Dotychczas, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i kraju, nie były znane i stosowane przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzacyjne w dziedzinie bhp w górnictwie o tak dużej skali tematycznej, realizowane w formie gry. Zasadniczym celem gry jest przybliżenie specyfiki pracy górniczej i towarzyszących jej niebezpieczeństw. Może w niej uczestniczyć od jednej do czterech osób. Opisy pól oraz narracja są napisane i wygłoszone w gwarze śląskiej. Gra zawiera różnorodne materiały poglądowe, w tym krótkie filmy „z życia kopalni” oraz ciekawostki i informacje o zagrożeniach występujących w górnictwie węgla kamiennego.

 

3. Nagrody Specjalnej GPW Media: w VIII edycji Konkursu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych "Złota Strona Emitenta", Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. została laureatem Nagrody Specjalnej GPW Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

4. Lider Rynku 2015 - Najlepsza w Polsce Firma: Jastrzębska Spółka Kolejowa otrzymała nagrodę w zakresie zarządzania i udostępniania linii kolejowych na swoim obszarze działania.

5. Euro Leader w zakresie udostępnia linii kolejowych dla Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

6. Nagroda „Centaur” – Oskar: za eksport koksu do Włoch został przyznany Spółce POLSKI KOKS przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Nagrodą Centaura zostały wyróżnione cztery polskie firmy, które w ciągu ostatnich lat przyczyniły się do wzrostu polskiego eksportu do Włoch: Oknoplast, Pesa, Polski Koks i Pini Polonia.

7. Laureat śląskiej edycji plebiscytu "Proud of You – Dumni z Was 2015”: zorganizowanego przez redakcję dwujęzycznego magazynu Biznesu Regionów. Spółka Polski Koks została wyróżniona w kategorii "Najlepszy Produkt" w gronie takich firm jak ArcelorMittal Poland, American Heart of Poland, czy Farby Kabe Polska. Patronat nad plebiscytem objęły Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i Loża Katowicka Business Centre Club.

8. Tytuł „Darczyńca Honorowy XXX Edycji Programu Stypendialnego”: POLSKI KOKS otrzymał nagrodę za wsparcie dla realizacji idei Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w zakresie promowania śląskich, młodych talentów.

9. Gepard Biznesu dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Nagroda przyznawana jest przez Instytut Europejskiego Biznesu.

10. Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze znalazło się na liście Diamentów Forbesa 2015 roku, na której znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości, są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych.