Rekultywacja

JSW S.A. prowadzi działania w zakresie rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w celu ich odnowy oraz przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez przypisanie im funkcji użytkowych, które w przyszłości służyć będą lokalnym społecznościom, jako tereny zieleni urządzonej i lasy oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. 

 

Obiekty gospodarki odpadami wydobywczymi objęte są rekultywacją techniczną i biologiczną – zazielenieniem, gwarantującym szybkie i trwałe osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych.

 

Rekultywacja techniczna to zagęszczenie, ukształtowanie oraz niwelacja skarp i wierzchowiny obiektu. Rekultywacja biologiczna polega na zazielenieniu uformowanej wcześniej powierzchni metodą tradycyjną (z wykorzystaniem ziemi urodzajnej) lub bezglebową metodą FRISOL®. Następnie, w zależności od przeznaczenia terenu, prowadzone są prace nasadzeniowe i pielęgnacyjne. 

Rekultywacja w liczbach:
W latach 2015 – 2020 JSW S.A. zazieleniła łącznie ok. 30 ha i nasadziła ponad 15.000 drzew.

Czy wiesz że… 
Jedna duża sosna produkuje w ciągu doby tlen dla trzech osób, a duży buk nawet dla czternastu.
Jeden hektar lasu pochłania rocznie nawet 3600 kg węgla, to mniej więcej tyle ile w ciągu godziny wydziela 200 osób.
Drzewo to gigantyczny klimatyzator – oddziaływanie 1 drzewa w ciągu roku można porównać do 10 pracujących non stop klimatyzatorów.