Oddziaływanie działalności górniczej na powierzchnię terenu

W ramach ograniczania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu kopalnie JSW prowadzą działania obejmujące m.in.:

  • profilaktyczne zabezpieczenie obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej,
  • naprawę szkód górniczych w obiektach kubaturowych, ciekach, rzekach, drogach oraz sieciach uzbrojenia terenu,
  • monitoring budowlany i geodezyjny.

 

Wszystkie podejmowane działania są na bieżąco analizowane i korygowane w kierunku zwiększenia ich efektywności i jak najmniejszej uciążliwości dla otoczenia.

JSW S.A. realizuje naprawę szkód górniczych w obiektach budowlanych wchodzących w skład trzech sektorów tj.:

  • państwowego
  • samorządowego
  • prywatnego

Sprawny proces naprawy i likwidacji szkód górniczych ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu poprawnych relacji pomiędzy przedsiębiorcą górniczym, a lokalną społecznością.

Likwidacja szkód górniczych w liczbach:

  • 100 mln zł – taką kwotę kopalnie JSW wydały na likwidację szkód górniczych w 2020 roku.
  • 1019 zadań zostało zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach prowadzonych działań naprawczych.