Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla pod patronatem JSW SA

Od sezonu 2012/2013 JSW wraz z KS Jastrzębski Węgiel  realizują projekt młodzieżowej siatkówki pod nazwą Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. To pierwszy zakrojony na tak dużą skalę projekt w Europie. Program pozwala najmłodszym adeptom siatkówki spełniać marzenia, promując jednocześnie funkcje wychowania przez sport i obiektywnie egzekwując zasady rywalizacji sportowej oraz fair play.

Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla powstała w oparciu o wspólną wizję Jastrzębskiej Spółki Węglowej i klubu siatkarskiego Jastrzębski Węgiel, zakładającą nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie. Prospołeczne działania JSW przyczyniają się do promowania jastrzębskiego klubu jako ośrodka sportowego bazującego na wieloletniej tradycji siatkarskiej, inwestującego w sportową przyszłość regionu, z drugiej strony wpisują się w realizację przez JSW społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Projekt kładzie szczególny nacisk na inwestowanie w młodych ludzi, w ich zdolności i rozwój oraz maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Projektowi przyświeca wizja zapewnienia młodzieży wysokiej jakości edukacji sportowej. W tym celu stworzono doskonałą bazę szkoleniowo – treningową oraz zagwarantowano największym sportowym talentom funkcjonowanie w profesjonalnym środowisku siatkarskim.

Akademia zakłada szkolenie w Jastrzębiu-Zdroju siatkarskich talentów z całej Polski pod okiem znakomitych trenerów i specjalistów w zakresie pracy z młodzieżą. Do Jastrzębia-Zdroju przyjechało 90 chłopców z całego kraju. Tutaj pod okiem znakomitych specjalistów nie tylko trenują, ale również mieszkają i uczą się.

Inicjatywa ta jest nowym rozwiązaniem jeśli chodzi o  szkolenie młodych sportowców. Organizatorzy chcą zagwarantować młodym siatkarzom wszystko, co niezbędne do profesjonalnego treningu oraz systematycznego rozwoju siatkarskich umiejętności. Na Talenty czeka profesjonalne zaplecze treningowe - wyposażona w nowoczesne oświetlenie hala, zmodernizowana siłownia, sauna oraz pokoje przeznaczone do fizjoterapii. Nad rozwojem i doskonaleniem umiejętności członków Akademii czuwają uznani specjaliści, w sztabie szkoleniowym znajdą się między innymi doświadczeni fizjoterapeuci oraz trenerzy przygotowania fizycznego. Stanowisko głównego trenera Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla objął Jarosław Kubiak. W ramach projektu młodzi siatkarze biorą udział w różnorodnych rozgrywkach siatkarskich.  Część treningów uczniów Akademii jest połączonych z treningami seniorskiej drużyny Jastrzębskiego Węgla. Dzięki temu młodzi siatkarze mogą inspirować się doświadczeniem największych gwiazd jastrzębskiej siatkówki, trenując u ich boku.